😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Kalendarium ISBnews

Opublikowano 14.05.2024, 20:00
© Reuters.  Kalendarium ISBnews
KGH
-
APTP
-
ATC
-
BFT
-
BOSP
-
COGP
-
DOMP
-
GPW
-
INP
-
SNK
-

ŚRODA, 15 maja

--09:00: Konferencja online BOŚ (WA:BOSP) nt. wyników

--09:15: Konferencja online InPostu nt. wyników

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB za I kwartał 2024 roku, wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku, komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku, obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-12 2023 r.

--11:30: Webinar Scanway nt. wyników

CZWARTEK, 16 maja

--09:00: Konferencja prasowa online Benefit Systems (WA:BFT) nt. wyników

--09:30: Konferencja prasowa Arctic Paper (WA:ATC) nt. wyników

--10:30: Prezentacja online wyników GK Dom Development (WA:DOMP)

--11:30: Konferencja prasowa online Apatora nt. wyników

--12:00: Konferencja prasowa KGHM (WA:KGH) nt. wyników

--14:00: Telekonferencja Arctic Paper nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej - IV br.

PIĄTEK, 17 maja

--10:00: Konferencja prasowa Cognor (WA:COGP) Holding nt. wyników

--11:30: Konferencja prasowa Sanok RC nt. wyników

--13:00: Konferencja prasowa online GPW nt. wyników

PONIEDZIAŁEK, 20 maja

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-12 2023 r.

ŚRODA, 22 maja

--09:00: Kongres Transportu Publicznego

--09:00: Konferencja Banku Światowego "Brakujący element cyfryzacji firm"

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje koniunkturę konsumencką - maj 2024 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2024 roku, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku

--10:00: Wideokonferencja prasowa Murapolu nt. wyników

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.