Zgarnij zniżkę 40%

Kalendarium ISBnews

Opublikowano 15.04.2024, 20:00
© Reuters.  Kalendarium ISBnews
GS
-
BORY
-
KTY
-
TPE
-
UNIP
-
MABP
-
CRI1
-

WTOREK, 16 kwietnia

--09:30: Premiera raportu Goldman Sachs (NYSE:GS) TFI i prezentacja online wyników badania "Dodatkowa emerytura i ulga z tytułu IKZE"

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2020-2023

--11:00: Debiut B-Act na rynku NewConnect

--11:30: Webinar Mabionu (WA:MABP) nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w marcu 2024 r.

ŚRODA, 17 kwietnia

--12:00: Telekonferencja poświęconą ofercie publicznej spółki Lichthund

--13:00: Telekonferencja OT Logistics nt. wyników

CZWARTEK, 18 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje zaktualizowany szacunek PKB według kwartałów I-IV kw. 2022-2023, koniunktura konsumencka

--11:00: Konferencja prasowa Boryszewa ws. wyników i aktualizacji strategii

--11:00: Telekonferencja Grupy Kęty

--12:00: Konferencja prasowa Creotech Instruments (WA:CRI1) nt. prezentacji satelity EagleEye

PIĄTEK, 19 kwietnia

--09:00: Konferencja prasowa Unibepu nt. wyników

--10:00: Telekonferencja BoomBit nt. wyników

--11:00: Seminarium KNF i EKF „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym"

--12:00: Konferencja Taurona (WA:TPE) nt. wyników

--12:00: Telekonferencja prasowa PA Nova nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 

PONIEDZIAŁEK, 22 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu i budowlano-montażowej, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w III, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach; przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w III i dynamikę produkcji budowlano-montażowej w III

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.