Zgarnij zniżkę 40%

Kalendarium ISBnews

Opublikowano 05.02.2024, 19:06
Zaktualizowano 05.02.2024, 18:10
© Reuters.  Kalendarium ISBnews

WTOREK, 6 lutego 

--Posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, dzień I

--09:00: Fitch Ratings: Credit Outlook Warsaw 2024

--10:00: Webinar BIK pt. "Rynek kredytów dla mikroprzedsiębiorców w Polsce. Podsumowanie 2023 r. i prognozy na 2024 r."

--11:00: Walne zgromadzenie Orlenu (WA:PKN) ws. zmian w radzie nadzorczej

--13:00: Konferencja Molecure R&D Day

ŚRODA, 7 LUTEGO

--Posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej, dzień II

--11:00: Premiera raportu "Rynek cPPA w Polsce"

--12:00: Spotkanie online z ekspertami DI Xelion: Barometr Inwestycyjny Xelion

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o aktywach rezerwowych za styczeń

CZWARTEK, 8 lutego

--10:00: Konferencja online mBanku nt. wyników

--15:00: Konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce

PIĄTEK, 9 lutego

--09:00: Briefing prasowy E.ON Polska nt. perspektyw na przyszłość

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2023 roku

--12:00: Konferencja prasowa CCC (WA:CCCP) nt. wyników

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje "Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 9 stycznia 2024 r."

PONIEDZIAŁEK, 12 lutego

--10:00: 24. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, dzień I

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.