GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł do -6,2 w maju

Opublikowano 22.05.2024, 12:11
© Reuters.  GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wzrósł do -6,2 w maju
RUB/BYN
-

Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (niewyrównany sezonowo - NSA) wyniósł minus 6,2 w maju 2024 r. wobec minus 6,9 w kwietniu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne.

"W maju br. publikowane wskaźniki wskazują, podobnie jak przed miesiącem, na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce. W większości prezentowanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się bowiem na poziomie zbliżonym lub nieznacznie wyższym niż w kwietniu br. Podobnie jest także w przypadku danych wyrównanych sezonowo, gdzie w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub poprawa zarówno składowych 'diagnostycznych', jak i 'prognostycznych'. Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 22,4) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, choć poniżej średniej długookresowej (plus 25,5). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 6,2)" - czytamy w komunikacie.

W budownictwie w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,3 (przed miesiącem minus 2,6).

W handlu hurtowym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 0,1 (przed miesiącem plus 1,3).

W handlu detalicznym w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 1 (w kwietniu plus 1,5).

W transporcie i gospodarce magazynowej w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie

minus 1,5 (przed miesiącem minus 3,2).

W branży zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w maju na poziomie plus 5,8 (przed miesiącem plus 3,8).

W branży informacja i komunikacja w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 9,6 (w kwietniu plus 9,8).

W branży finanse i ubezpieczenia w maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 22,4 (przed miesiącem plus 20,8).

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.