Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Goldman Sachs: 5% VAT na żywność - od III kw. 2024, zniesienie limitu cen energii - w 2025

Opublikowano 25.01.2024, 15:23
Zaktualizowano 25.01.2024, 14:40
© Reuters.  Goldman Sachs: 5% VAT na żywność - od III kw. 2024, zniesienie limitu cen energii - w 2025

Warszawa, 25.01.2024 (ISBnews) - PKB w Polsce przyspieszy do 4,2% r/r w 2024 r. z 0,7% r/r w ub.r., prognozuje ocenia Goldman Sachs (NYSE:GS). Prognozy banku dla Polski zakładają aktywność gospodarczą w br. powyżej konsensusu, inflację poniżej konsensusu i spadek stóp procentowych. Według nich, powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność nastąpi w III kw. br., a zniesienie limitu cen energii nastąpi w przyszłym roku. Ekonomiści szacują, że inflacja konsumencka CPI wyniesie 4% r/r w styczniu br.

"Po słabym 2023 r. oczekujemy, że w 2024 r. PKB Polski wzrośnie o ponad konsensus 4,2% w 2024 r. (konsensus = 2,8%), w miarę wygasania oporu wynikającego z restrykcyjnych warunków finansowych i (wcześniej) wysokich poziomów cen surowców. Wzrost przyspieszył w ujęciu sekwencyjnym w drugiej połowie 2023 r. i wydaje się, że dynamika ta została przeniesiona na 2024 r.: nasz wskaźnik bieżącej aktywności (CAI) jest zbliżony do potencjalnego tempa wzrostu Polski (3,4% r/r, według naszych szacunków)" - czytamy w raporcie banku "CEEMEA Economics Analyst Poland - Assessing Inflation and Fiscal Risks"

Ekonomiści banku oceniają, że termin zniesienia zerowej stawki VAT w III kw. br. jest prawdopodobny, natomiast termin zniesienia limitu cen energii jest trudniejszy do przewidzenia.

"W przypadku zerowej stawki VAT na żywność uważamy za prawdopodobne, że środek ten zostanie przedłużony o kolejny kwartał (od końca marca do końca czerwca) z dwóch powodów: 1) wybory samorządowe i do UE już się zakończą; oraz 2) wdrożenie podwyżki VAT byłoby łatwiejsze w okresie letnim, kiedy sezonowe ceny żywności są niskie (dzięki czemu przejście byłoby mniej uciążliwe/kosztowne politycznie). Z tych powodów w naszych prognozach inflacji największe prawdopodobieństwo przypisujemy tej zmianie na początku III kwartału (lipiec)" - czytamy dalej.

Pomimo znacznych kosztów programu zamrożonych cen energii dla rządu, zdaniem analityków banku, usunięcie programu może zostać opóźnione do 2025 r.

"Nasz podstawowy scenariusz zakłada zatem, że zamrożenie cen energii zostanie przedłużone do 2025 r., kiedy to nowe taryfy będą prawdopodobnie niższe, powodując bardziej stłumiony wzrost cen energii po wygaśnięciu środków. Ponadto spodziewamy się, że koalicja wprowadzi stopniowy okres wycofywania środków dotyczących cen energii, aby ograniczyć efekt "szoku". Pozostajemy bardzo uważni na komunikację rządową przy formułowaniu naszych prognoz" - wyjaśniono.

Analitycy podkreślają, że "opóźnienie zniesienia limitu cen energii do przyszłego roku zwiększyłoby prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez NBP".

"Inflacja zasadnicza spadła ze szczytowego poziomu +18,4% r/r w lutym do +6,2% r/r w grudniu, podczas gdy sekwencyjne (3-miesięczne) miary bazowe są obecnie zbliżone do celu NBP +2,5% r/r. Prognozujemy dalszy znaczny spadek inflacji zasadniczej w pierwszych miesiącach 2024 r., ze względu na połączenie słabej sekwencyjnej dynamiki bazowej i dalszego ujemnego wkładu niższych cen surowców. Nasza prognoza dla kluczowego styczniowego odczytu inflacji wynosi obecnie 4% r/r (dane zostaną opublikowane 15 lutego). Następnie oczekujemy odbicia inflacji zasadniczej w drugiej połowie 2024 r., ze względu na efekty bazowe i potencjalne wygaśnięcie środków antyinflacyjnych w zakresie cen żywności i energii" - czytamy dalej.

Goldman Sachs szacuje, że Polska może odnotować niższy deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w br. niż 5,1% PKB, jak zakłada to ustawa budżetowa na 2024 r.

"Polskie Ministerstwo Finansów ma historię przeszacowywania deficytu: Polski rząd Polski rząd przeszacował deficyt w każdym z ostatnich 13 lat (2010-2022). W rezultacie zrealizowany deficyt jako udział w PKB był średnio o 0,8 punktu procentowego mniejszy niż planowano. W budżecie na 2024 r. ustalono 'pułap' deficytu na poziomie -5,1% PKB, ale zgodnie z wcześniejszymi wynikami spodziewamy się, że wynik będzie niższy" - czytamy w raporcie.

Goldman Sachs szacuje średnioroczną inflację w br. na poziomie 3,7% wobec 11,4% w ub.r., a następnie 4% w 2025 r. i 2,8% w 2026 r. Bank prognozuje przyspieszenie aktywności gospodarczej do 5% w 2025 r. i spowolnienie dynamiki wzrostu do 3,8% w 2026 r.

Ekonomiści spodziewają się obniżki stopy referencyjnej do 4% w br. z obecnego poziomu 5,75%.

"Nasze prognozy dla Polski na 2024 r. zakładają wzrost powyżej konsensusu, inflację poniżej konsensusu i spadek stóp procentowych. Główną przeszkodą dla tego poglądu jest to, że wydaje się, że na polskich rynkach pracy jest niewiele wolnych mocy produkcyjnych: bezrobocie pozostaje blisko rekordowo niskiego poziomu, a inflacja płacowa pozostaje wysoka. Jednak naszym zdaniem większość silnej inflacji płacowej pojawiła się w odpowiedzi na wysoką inflację cen konsumpcyjnych, a nie była jej motorem. Ponieważ inflacja CPI obecnie gwałtownie spada, spodziewamy się, że inflacja płac również z czasem spadnie (zgodnie z tym poglądem miesięczny wzrost płac spadł dotychczas ze szczytowego poziomu 15,7% r/r do 9,6% r/r). Niedawna dynamika inflacji była w dużej mierze niezależna od warunków na krajowym rynku pracy i wydaje się, że była napędzana przez szoki zewnętrzne, zwłaszcza ceny energii (wykres 5). Patrząc w przyszłość, podobnie jak okres słabego wzrostu i wysokiej inflacji w ciągu ostatnich 1-2 lat był w dużej mierze spowodowany szokiem cen energii, który uderzył w Polskę na przełomie 2021 i 2022 r., spodziewamy się, że po odwróceniu tego szoku nastąpi okres silniejszego wzrostu i niższej inflacji" - podsumowano w raporcie. 

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 6,2% w ujęciu rocznym w grudniu 2023 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły 0,1%.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.