Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Fabrity chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów, rentowność i kontynuować M&A

Opublikowano 17.04.2024, 13:27
© Reuters.  Fabrity chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów, rentowność i kontynuować M&A
FAB1
-

Warszawa, 17.04.2024 (ISBnews) - Grupa Fabrity chce utrzymać dwucyfrową dynamikę przychodów oraz dwucyfrową rentowność EBITDA w 2024 r., a także kontynuować procesy akwizycji, poinformował prezes spółki Tomasz Burczyński.

"W 2024 r. zależy nam na utrzymaniu przynajmniej dwucyfrowej dynamiki przychodów i podobnej, jak w poprzednich latach dwucyfrowej rentowności EBITDA oraz utrzymania portfela stałych klientów oraz trakcji wzrostu przychodów. Nie odpuszczamy i dalej inwestujemy w działania prosprzedażowe, po to, żeby pozyskiwać klientów, szczególnie poprawiając strukturę oferty" - powiedział Burczyński podczas wideokonferencji.

Fabrity planuje kontynuować działania związane z rozwojem poprzez akwizycje, a w obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na poszerzenie bazy klientów na wybranych rynkach. 

"Realizujemy proces integracji związany z Pandą i proces związany z łączenie struktur czy rebrandigniem. Jest to również dla nas kolejny rok, w którym będziemy pracować nad M&A, będziemy poszukiwać i poszukujemy możliwości inwestycyjnych w Polsce i innych krajach. Mamy swoje założenia i na pewno miniony rok był takim rokiem, w którym nauczyliśmy się to robić systematycznie i efektywnie, wiemy jakie są nasze możliwości i oczekiwania oraz jakie są oczekiwania inwestorów" - dodał prezes

Zaznaczył, że grupa będzie koncentrowała się również na optymalizacji kosztów ogólnych w nowej strukturze.

Prezes wskazał też, że Fabrity wciąż  uczy się procesów M&A i na razie celem jest, żeby te inwestycje nie były nie jeszcze duże finansowo, ale z roku na rok prawdopodobnie będą rosnąć. 

"Gdy będziemy rosnąć jako grupa, to będziemy patrzyli na spółki znacząco większe niż np. Panda pod względem zatrudnienia i przychodów, a dziś zaczynami od spółek o wielkości 1:8 czy 1:10 w stosunku do biznesu Fabrity i prawdopodobnie będzie to rosło z roku na rok. Ale dla nas ważniejsze jest, jakiego rodzaju są to inwestycje tzn. nie mamy dziś takiego celu, żeby to były inwestycje o charakterystyce czysto finansowej, a patrzymy duże bardziej w kierunku uzyskiwania dużych synergii. Myślimy najczęściej o targetach takich, gdzie Fabrity może zyskać tam, gdzie nie ma obecnie kompetencji, ale muszą to być usługi związane z technologią, doradztwem czy oprogramowaniem, także na rynkach odległych takich jak USA" - powiedział Burczyński.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

"Jeśli chodzi o wielkość nabywanych udziałów to zaczynamy co do zasady od poziomu 51% i przewidujemy możliwości dalszego przejęcia po okresie 3-5 lat, ale to są rozwiązania na dzień dzisiejszy i będą one opracowywane przy konkretnych przypadkach" - dodał wiceprezes Artur Piątek.

W lutym br. Fabrity, należąca do Grupy Fabrity Holding, nabyła 51% udziałów Panda Group od dwóch jej założycieli i menedżerów. Cena nabycia pakietu większościowego w spółce Panda Group to 2 mln zł z możliwą wypłatą dodatkowej kwoty w wysokości do 2,1 mln zł pod warunkiem spełnienia określonych celów biznesowych w okresie dwóch lub trzech najbliższych lat (Earn-Out).

W 2023 r. Fabrity odnotowało 12,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 6,4 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,65 mln zł wobec 7,61 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 68,72 mln zł w 2023 r. wobec 53,41 mln zł rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Grupa zawiera spółkę holdingową oraz trzy jednostki biznesowe. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.