Zgarnij zniżkę 40%
🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

E.ON: 63% Polaków nie wierzy w osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 r.

Opublikowano 17.10.2023, 10:52
© Reuters.  E.ON: 63% Polaków nie wierzy w osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 r.
EONGn
-

Warszawa, 17.10.2023 (ISBnews) - 63% Polaków uważa, że cel, aby do 2035 roku zapotrzebowanie na energię zostało w całości pokryte

ze źródeł odnawialnych, nie zostanie zrealizowany. Jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie prezentują mieszkańcy takich krajów jak Francja, Niemcy i Czechy, wynika z badania opinii przeprowadzonego przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON.

Głównym celem międzynarodowego badania zrealizowanego dla E.ON było poznanie bieżących obaw, spostrzeżeń i motywacji Europejczyków w kontekście prowadzonej transformacji energetycznej oraz zachodzących zmian klimatycznych.

"We wszystkich przebadanych krajach panuje zgodność co do stwierdzenia, że drogą do zielonej, zrównoważonej przyszłości jest rozwój energii odnawialnej. W skali europejskiej na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie energia słoneczna i wiatrowa. Są one postrzegane

jako źródła, które mogą w długoletniej perspektywie zaspokoić większość zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie atom pozostaje istotnym źródłem energii elektrycznej w perspektywie ankietowanych, szczególnie w Polsce. W naszym kraju aż 40% badanych określiło go jako główne źródło energii w przyszłości. Podobne tendencje są również widoczne w Czechach oraz, choć w mniejszym stopniu, również w Szwecji" - czytamy w komunikacie.

Europejczycy mają duże wątpliwości, czy do 2035 roku zapotrzebowanie na energię zostanie w całości pokryte ze źródeł odnawialnych. W Polsce 63% respondentów odpowiedziało, że ten cel nie będzie możliwy do zrealizowania. Jeszcze bardziej pesymistyczne nastawienie prezentują mieszkańcy takich krajów jak Francja, Niemcy i Czechy, wynika z badania.

"Dzięki międzynarodowym doświadczeniom Grupy E.ON wiemy, jak ważne jest efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym. Może być to kluczowe w zbalansowaniu działania systemu przesyłowo-wytwórczego. W dłuższej perspektywie wiemy również, że inwestycje w OZE są opłacalne kosztowo. Choć cena zielonej energii na początku jest stosunkowo wysoka, to przy spojrzeniu perspektywicznym i konsekwentnym inwestowaniu w to rozwiązanie przynosi ono w końcu realne oszczędności" - skomentował prezes E.ON Polska Andrzej Modzelewski, cytowany w komunikacie.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Badanie wskazało, że Europejczycy, niezależnie od narodowości, mają podobne wyobrażenie przyszłości i obawiają się o negatywne skutki zmian klimatycznych. Większość ankietowanych jest przekonana, że przyszłe pokolenia nie będą mogły prowadzić dobrego życia. W Polsce taką opinię wyraziło 75% respondentów.

Około 80% Polaków uważa, że może przyczynić się do ochrony klimatu zmieniając swoje codzienne nawyki. Aby realizować ten cel, ankietowani najczęściej wskazywali takie działania, jak zmniejszenie temperatury ogrzewania domu, wykorzystywanie produktów

organicznych, czy też kupowanie ubrań z drugiej ręki.

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 milionów klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3500 w spółkach należących do grupy w Polsce.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.