🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Energa miała szac. 431 mln zł zysku netto, 1081 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.

Opublikowano 15.05.2024, 19:12
© Reuters.  Energa miała szac. 431 mln zł zysku netto, 1081 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r.
PKN
-
ENGP
-

Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Energa (WA:ENGP) odnotowała 431 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 713 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Szacunkowe wybrane dane za I kwartał 2024 roku:

Przychody Grupy: 6 254 mln zł (wobec 7 423 mln zł w I kwartale 2023 roku).

EBITDA Grupy: 1 081 mln zł (wobec 2 331 mln zł w I kwartale 2023 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 774 mln zł (wobec 2 041 mln zł w I kwartale 2023 roku).

Zysk netto Grupy: 431 mln zł (wobec 1 571 mln zł w I kwartale 2023 roku)" - czytamy w komunikacie.

"Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2024 roku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 1 081 mln zł. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja na poziomie 949 mln zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie wynik EBITDA wyniósł 183 mln zł, natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż wygenerowała stratę EBITDA na poziomie 29 mln zł" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w I kw. br. 759 mln zł wobec 713 mln zł rok wcześniej, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen (WA:PKN).

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.