🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

DZIEŃ NA GPW: Silnie rosną akcje: BAH, Primetech i Setanta

Opublikowano 14.06.2019, 10:04
© Reuters.  DZIEŃ NA GPW: Silnie rosną akcje: BAH, Primetech i Setanta
SAN
-

(PAP) W piątek rano mocne wzrosty notują kursy akcji BAH, Primetech oraz Setanta.

Notowania British Automotive Holding (BAH) rosną w piątek o godz. 10.00 o około 5,4 proc. Spółka poinformowała, że zależna British Automotive Holding otrzymała od Jaguar Land Rover warunkową zgodę na przedłużenie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r.

BAH podał, że warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej jest uzyskanie w okresie kwiecień 2019 – marzec 2020 poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4.370 sztuk.

Kurs Primetech rośnie o 26 proc. do poziomie 1,43 zł. Famur ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5.335.474 akcji spółki zależnej Primetech, stanowiących 34,18 proc. głosów na jej WZA, po 1,45 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander (MC:SAN) Biuro Maklerskie.

Famur ma obecnie 65,82 proc. akcji Primetechu. W wyniku wezwania zamierza osiągnąć łącznie 15.609.833 akcji spółki, co stanowić ma 100 proc. akcji w kapitale zakładowym i wycofać spółkę z obrotu giełdowego.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 5 lipca, a zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie nastąpi 22 lipca 2019 r., a w II terminie 5 sierpnia 2019 r.

Famur jest akcjonariuszem strategicznym Primetechu od 2017 roku.

Akcje Setanty zyskują ponad 18 proc. Spółka poinformowała, że podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych spółką All in! Games.

Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki ALL IN! GAMES Sp. z.o.o. na Setantę w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. akcji Setanty. (PAP Biznes)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.