🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Coca-Cola i Starbucks starają się chronić rosyjskie znaki towarowe

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 15.06.2024, 14:10
© Reuters.
KO
-
SBUX
-

Coca-Cola Co . (NYSE:KO) i Starbucks Corp . (NASDAQ:SBUX) rozpoczęły proces ochrony swoich znaków towarowych w Rosji, pomimo zaprzestania działalności w tym kraju. Dokumenty z rosyjskiej agencji własności intelektualnej, Rospatent, wskazują, że Coca-Cola złożyła w kwietniu trzy wnioski o znak towarowy, mające na celu ochronę jej praw własności intelektualnej.

Zgodnie z oświadczeniem rzecznika Coca-Coli, firma przywiązuje dużą wagę do swoich aktywów własności intelektualnej i aktywnie pracuje nad ich ulepszeniem i wzmocnieniem na całym świecie. Zgłoszenia w Rosji są częścią wysiłków Coca-Coli na rzecz utrzymania swoich praw do znaków towarowych.

Starbucks, który wcześniej prowadził 130 sklepów w Rosji, złożył pod koniec maja osiem wniosków o rejestrację znaków towarowych, jak donosi Vedomosti. Rzecznik Starbucks zauważył, że firma regularnie składa wnioski o rejestrację znaków towarowych na całym świecie w celu ochrony swojej marki.

Posunięcie mające na celu zabezpieczenie znaków towarowych w Rosji nastąpiło po tym, jak obie firmy opuściły rynek po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku. Starbucks zakończył sprzedaż swojej rosyjskiej działalności w czerwcu 2023 r., a nowi właściciele przemianowali firmę na Stars Coffee. Podobnie Coca-Cola wstrzymała sprzedaż swoich flagowych napojów w Rosji, a jej dawny rosyjski oddział został przemianowany na Multon Partners, który obecnie sprzedaje Dobrą Colę.

Dokumenty złożone przez Coca-Colę i Starbucks są zbieżne z działaniami podjętymi przez inne zachodnie firmy, w tym IKEA, które również złożyły wnioski o rejestrację znaków towarowych w Rosji po zamknięciu swojej działalności. Chociaż dokumenty nie były od razu dostępne na stronie internetowej Rospatent, a agencja nie odpowiedziała na prośby o komentarz, kroki te wskazują na ciągłe wysiłki firm zmierzające do utrzymania kontroli nad swoimi markami na rynkach międzynarodowych.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.