🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

CMC Markets: Kurs złotego próbuje się stabilizować po znaczącym osłabieniu

Opublikowano 18.04.2024, 12:16
CMC Markets: Kurs złotego próbuje się stabilizować po znaczącym osłabieniu
EUR/USD
-
EUR/JPY
-
EUR/CHF
-
CLP/USD
-

Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews/ CMC Markets) - W tym tygodniu kurs dolara wystrzelił w sposób nieobserwowany od lipca 2022 r. (6 dni wzrostów z rzędu) do poziomu 4,12 PLN, który z kolei był najwyższym poziomem od listopada 2023 r. Kurs euro z kolei zwyżkował z największą dynamiką od pamiętnej obniżki stóp procentowych przez RPP we wrześniu 2023 r. do poziomu 4,37 PLN. Aktualnie jednak sytuacja zdaje się stabilizować za sprawą kilku połączonych ze sobą czynników.

Co mogła stać za tak dynamiczną wyprzedażą PLN?

Przede wszystkim strategie zwane carry trade, który są popularne na rynkach gospodarek wschodzących z dobrymi perspektywami wzrostu gospodarczego, stabilności wewnętrznej i wysokimi stopami procentowymi. Zalicza się do nich np. Polska, ale także Meksyk, gdzie stopy procentowe są na poziomie 11%. Carry trade polega na pożyczeniu waluty niżej oprocentowanej i lokowaniu jej w walutę wyżej oprocentowaną. W ten sposób można zarabiać na różnicy oprocentowania, ale także liczyć na pozytywną zmianę kursu walutowego.

W ten sposób np. Polska i Meksyk znalazły się w jednym koszyku inwestorów zagranicznych, gdzie jednakowo od dołka z października 2022 r. jednocześnie i PLN i MXN umocniły się do USD o około 20%, a ścieżka zmiany kursu walutowego w czasie jest bardzo podobna.

Natomiast strategia carry trade ma to do siebie, że jeśli liczymy na zysk z różnicy oprocentowania na jakby nie patrzeć zmiennym rynku walutowym, jeśli oczekiwana zmiana kursów w niedalekiej przyszłości rośnie (tzw. Zmienność implikowana), to mniej opłacalne jest utrzymywanie takich pozycji. W rezultacie zarówno MXN jak PLN traciły na początku tygodnia w bardzo podobnym tempie przy okazji gwałtownego zamykania pozycji carry trade przez wzrost oczekiwanej zmienności spowodowanej sytuację geopolityczną.

Kurs euro i kurs dolara — czy najgorsze jest za nami?

Z powyższego wynika, że aby złoty czy peso czy inne podobne waluty mogły się ponownie umacniać, to potrzebny jest spadek oczekiwanej zmienności na rynku walutowym, aby carry trade znów stało się opłacalne. Niemniej pomóc walutom EM może także spadek rentowności obligacji USA, których z kolei wzrost na początku tygodnia do poziomu 4,7% także mógł wystraszyć część inwestorów i zniechęcić do carry trade.

Tu jednak sytuacja dynamicznie się zmienia i już dziś obserwujemy szybki spadek rentowności obligacji w USA w ślad za dynamicznym spadkiem cen ropy naftowej. Rentowności wcześniej rosły również w obawie przed wyższą inflacją spowodowaną m.in. gwałtownym wzrostem cen surowców, w tym ropy. Ropa tanieje z kolei po zapowiedziach o możliwym uwolnieniu rezerw przez USA oraz informacjach o wyższych zapasach niż się spodziewano.

To pozytywna informacja, która może dawać przestrzeń do złapania oddechu przez złotego. Obecnie dla kurs dolara potencjalnie istotnym poziomem mogą być okolice 4,04 i dopiero trwałe zajście poniżej tego poziomu może przywrócić trend umocnienia złotego. W relacji do euro takim poziomem mogą być okolice 4,32 i też dopiero ich pokonanie w dół może wznowić trend. Na tę chwilę jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest scenariusz konsolidacji i trendu bocznego, ale już bez gwałtownej wyprzedaż złotego pod warunkiem stabilnej sytuacji geopolitycznej i rynkowej.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska

(ISBnews/ CMC Markets)

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.