Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Cezary Kocik został rekomendowany na stanowisko prezesa zarządu mBanku

Opublikowano 26.04.2024, 20:00
© Reuters.  Cezary Kocik został rekomendowany na stanowisko prezesa zarządu mBanku
CBKG
-
MBK
-

Warszawa, 26.04.2024 (ISBnews) - Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji mBanku zarekomendowała radzie nadzorczej kandydaturę Cezarego Kocika na stanowisko prezesa banku, a rada nadzorcza przyjęła rekomendację komisji, podał bank. Powołanie Cezarego Kocika na stanowisko prezesa przez radę nadzorczą jest uwarunkowane pozytywną oceną odpowiedniości kandydata oraz zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Nowy prezes obejmie stanowisko po zakończeniu pełnienia funkcji przez obecnego prezesa - Cezarego Stypułkowskiego.

"Cezary Kocik jest związany z Grupą mBanku od 2004 roku. Doświadczenie zdobywał w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz detalicznej, a także w obszarze ryzyka. Od 2012 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości detalicznej w mBanku SA" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca br. rada nadzorcza mBanku powołała w skład zarządu banku siedem osób, w tym prezesa Cezarego Stypułkowskiego na kadencję rozpoczynającą się 28 marca 2024 r., przy czym podano, że będzie on pełnił swoją funkcję do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe mBanku za 2024 r.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank (ETR:CBKG). Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.