🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

BlackRock zaleca "zachowanie dynamiki w portfelach". W jaki sposób tego dokonać?

Opublikowano 24.05.2024, 09:49
© Reuters.
BLK
-

Investing.com - W zmieniającym się otoczeniu rynkowym inwestorzy poszukują najnowszych rekomendacji inwestycyjnych od uznanych ekspertów.

"Zauważamy, że nowy reżim makroekonomiczny wyższej zmienności prowadzi do częstszych zmian wyceny między klasami aktywów. Wyceny nie zawsze generują krótkoterminowe wyniki, ale mają znaczenie w dłuższej perspektywie. Zachowanie dynamiki - nawet w strategicznym horyzoncie pięcioletnim lub dłuższym - stwarza możliwości wykorzystania tych zmian. Pozwala nam to ukierunkować się na obszary, w których dostrzegamy największy potencjał aprecjacji, takie jak akcje rynków wschodzących (EM). Będziemy przeważać obligacje rządowe rynków rozwiniętych (DM)."

Tak stanowczo wypowiadają się analitycy BlackRock (NYSE:BLK) w swoim najnowszym raporcie rynkowym.

"W przypadku akcji rynków wschodzących jesteśmy zdania, że ceny nie odzwierciedlają wartości godziwej w horyzoncie strategicznym. Różnica w premiach za ryzyko związane z akcjami - miara nadwyżki zwrotu, jaką inwestorzy otrzymują za ryzyko związane z posiadaniem akcji zamiast gotówki - między akcjami rynków wschodzących i rozwiniętych wzrosła do najszerszego poziomu od prawie czterech lat, odzwierciedlając tańsze względne wyceny na rynkach wschodzących (zob. wykres). Obligacje rządowe rynków rozwiniętych to kolejny obszar, w którym znajdujemy możliwości, zwłaszcza w zakresie długich i krótkich obligacji rynków rozwiniętych, z wyłączeniem USA. Będziemy przeważać akcje rynków wschodzących i obligacje rządowe rynków rozwiniętych po raz pierwszy odpowiednio od czterech i pięciu lat" - zauważa BlackRock.BlackRock

W scenariuszu strategicznego przeważenia akcji rynków wschodzących, BlackRock pozostaje selektywny. "Jesteśmy zdania, że ogólne wyceny akcji rynków wschodzących są atrakcyjne. Chociaż wyzwania strukturalne w Chinach pozostają aktualne, uważamy, że są one w dużej mierze rozumiane przez rynki i znajdują odzwierciedlenie w wycenach. Na rynkach wschodzących, takich jak Meksyk, Indie i Arabia Saudyjska, dostrzegamy możliwości, które widzimy w przeciwprądzie do wielu mega-sił: zmiany strukturalne, które napędzają zwroty teraz i w odległej przyszłości" – wyjaśniają specjaliści.

"Pozostajemy neutralni wobec akcji rynków rozwiniętych i jesteśmy selektywni. Widzimy zarazem powody, by preferować akcje japońskie. Długo oczekiwany powrót inflacji w Japonii poprawia perspektywy zysków przedsiębiorstw, ponieważ firmy mogą podnosić ceny produktów i usług, podczas gdy rosnące płace będą wspierać wydatki konsumentów. Trwające reformy korporacyjne mające na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy również podkreślają nasz pogląd. Preferujemy lepszą od benchmarku alokację w Japonii w horyzoncie strategicznym (dla profesjonalnych inwestorów)" - dodał zarządzający.

Zwiększona wrażliwość na dane makro

"Zwiększona wrażliwość rynku na publikacje danych ekonomicznych napędzała zmienność rynku w tym roku, zwłaszcza w przypadku obligacji rządowych USA. W zeszłym tygodniu CPI pokazał spowolnienie inflacji zgodnie z oczekiwaniami; jednak nadal zauważamy inflację zbliżającą się do 3% w dłuższej perspektywie" - wyjaśniają analitycy BlackRock.

"Ewolucja inflacji i polityki banku centralnego będzie się różnić w zależności od regionu. Oczekujemy, że stopy procentowe spadną bardziej w Wielkiej Brytanii, niż w USA. Ta dynamika sprawia, że rentowność brytyjskich obligacji skarbowych jest bardziej atrakcyjna niż dług innych rynków rozwiniętych" - zauważają.

"Krótko mówiąc: preferujemy akcje rynków wschodzących od akcji rynków rozwiniętych, biorąc pod uwagę ich względne wyceny, ale pozostajemy selektywni w obu przypadkach. Lubimy obligacje powiązane z inflacją w systemie wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas. Obecnie preferujemy obligacje skarbowe z rynków rozwiniętych od kredytów inwestycyjnych, co wynika z naszej preferencji dla obligacji brytyjskich", mówią.

5 „mega-sił”

BlackRock opisuje "mega-siły”, jako główne zmiany strukturalne, które mają wpływ na inwestycje krótko- i długoterminowe. "Jako kluczowe czynniki nowego reżimu zwiększonej zmienności makroekonomicznej i rynkowej, zmieniają one długoterminowe perspektywy wzrostu i inflacji oraz są gotowe do generowania poważnych zmian rentowności w różnych gospodarkach i sektorach" – piszą analitycy.

Oto pięć mega-sił analizowanych przez BlackRock:

  1. Dywergencja demograficzna: świat dzieli się na starzejące się gospodarki zaawansowane i młodsze rynki wschodzące, co ma różne implikacje.
  2. Zakłócenia cyfrowe i sztuczna inteligencja (AI): technologie, które zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.
  3. Fragmentacja geopolityczna i konkurencja gospodarcza: globalizacja ulega przekształceniu, ponieważ świat dzieli się na konkurencyjne bloki.
  4. Przyszłość finansów: Szybko ewoluująca architektura finansowa zmienia sposób, w jaki gospodarstwa domowe i firmy korzystają z gotówki, pożyczają, dokonują transakcji i szukają wartości za pieniądze.
  5. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną: Transformacja będzie stymulować masową realokację kapitału w miarę ponownego łączenia systemów energetycznych.

Jak nadal korzystać z możliwości rynkowych? Skorzystaj z okazji TU I TERAZ, aby uzyskać roczny plan InvestingPro za mniej niż 9 euro miesięcznie. Użyj kodu INVESTINGPRO1 i uzyskaj 40% zniżki na roczną subskrypcję - to tańsze niż subskrypcja Netflixa! (a także uzyskasz więcej ze swoich inwestycji). Wraz z nim otrzymujesz:

  • ProPicks: zarządzane przez sztuczną inteligencję portfele akcji o sprawdzonej wydajności.
  • ProTips: przystępne informacje upraszczające wiele złożonych danych finansowych do kilku słów.
  • Zaawansowana wyszukiwarka akcji: wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o Twoje oczekiwania, biorąc pod uwagę setki wskaźników finansowych.
  • Historyczne dane finansowe dla tysięcy akcji: Dzięki temu specjaliści od analizy fundamentalnej mogą samodzielnie zagłębić się we wszystkie szczegóły.
  • I wiele innych usług, nie wspominając o tych, które planujemy dodać w najbliższej przyszłości.

Działaj szybko i dołącz do rewolucji inwestycyjnej - odbierz swoją OFERTĘ TUTAJ!

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.