Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Bank Pekao miał 1723 mln zł zysku netto, 23,5% ROE w IV kw. 2023 r.

Opublikowano 22.02.2024, 08:39
Zaktualizowano 22.02.2024, 07:40
© Bank Pekao Bank Pekao miał 1723 mln zł zysku netto, 23,5% ROE w IV kw. 2023 r.

Warszawa, 22.02.2024 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 1 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 885 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 133 mln zł wobec 3 209 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 733 mln zł wobec 647 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec IV kw. 2023 r. wobec 281,14 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W całym 2023 r. bank miał 6 578 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 717 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ubiegły rok, ale także kilka minionych lat w Banku Pekao (WA:PEO) to czas wielkiej zmiany. Dotyczyła ona obszaru technologii, podejścia do klienta, cyfryzacji, ale też jakości i efektywności procesów. Nasza konsekwencja w działaniu przyniosła wymierne skutki i na wyciągnięcie ręki są cele naszej strategii na lata 2021-2024. Rok 2023 kończymy z najlepszym wynikiem finansowym w historii banku, a giełdowa wycena Pekao, biorąc pod uwagę wypłacone dywidendy jest najwyższa od początku obecności banku na GPW" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

"Silny wzrost zysku netto to efekt dobrych wyników operacyjnych kluczowych segmentów działalności banku przy efektywnym wykorzystaniu otoczenia wysokich stóp procentowych oraz przy braku obciążenia zdarzeniami nietypowymi (jak m.in. koszt wakacji kredytowych) i niższych kosztach regulacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w 2023 roku przekroczyła 10 mld zł i była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej. Liczba nowych rachunków bieżących otwartych przez klientów indywidualnych wyniosła 583 tys. - najwięcej w historii Pekao. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych zwiększyła się o 16% r/r - spośród nich, 83% udzielono poprzez bankowość cyfrową, wymieniono w informacji.

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

Liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej Pekao na koniec grudnia wyniosła 3,1 mln osób wobec 2,8 mln rok wcześniej, zbliżając się do strategicznego celu na 2024 rok - 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych, podkreślono także.

"Dwucyfrowy (13%) był w 2023 w ujęciu rok do roku wzrost wolumenu finansowań dla MŚP. A wzrost wolumenu finansowań w połączonych segmentach MŚP i MID, mimo spowolnienia gospodarczego wyniósł 4%" - czytamy dalej.

"Konsekwentnie Bank Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody za 2023 rok znalazł się na poziomie 32,7% wobec założonego celu na koniec 2024 roku na poziomie 42%" - napisano także.

Koszty ryzyka pozostały na poziomie 37 pb dzięki odpowiedzialnemu podejściu do zarządzania bilansem. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb, wskazał bank.

Wskaźnik ROE wyniósł w IV kw. br. 23,5%, zaś w całym 2023 r. sięgnął 24,7% (wobec 7,6% w 2022 r.); cel strategiczny na 2024 r. to ok. 10%.

Wskaźnik ROA wyniósł 2,2% w IV kw. 2023 r. i w całym ub.r. (wobec 0,6% w 2022 r.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 6 718 mln zł wobec 1 898 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU (WA:PZU) - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.