🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Astarta miała 61,9 mln euro zysku netto, 145,37 mln euro zysku EBITDA w 2023 r.

Opublikowano 18.04.2024, 10:28
© Reuters.  Astarta miała 61,9 mln euro zysku netto, 145,37 mln euro zysku EBITDA w 2023 r.
ASTH
-

Warszawa, 18.04.2024 (ISBnews) - Astarta odnotowała 61,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 65,16 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 95,78 mln euro wobec 109,07 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 145,37 mln euro wobec 154,77 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 618,93 mln euro w 2023 r. wobec 510,07 mln euro rok wcześniej.

"Pomimo trudnego otoczenia i pracy w ekstremalnych warunkach wojennych przez dwa lata, Astarta zdołała osiągnąć dobre wyniki finansowe w 2023 r. Skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 21% r/r do 619 mln euro w okresie sprawozdawczym. Wynikało to przede wszystkim z wyższego wolumenu sprzedanych zbiorów oraz cukru w porównaniu z rokiem poprzednim, co częściowo zrównoważyło zwiększone koszty logistyki. Sprzedaż eksportowa w wysokości 325 mln euro stanowiła 53% skonsolidowanych przychodów w 2023 r." - czytamy w raporcie.

"Segment rolniczy był głównym źródłem stanowiąc 39% skonsolidowanych przychodów lub 240 mln euro w 2023 r. (+33% r/r). Sprzedaż w segmencie produkcji cukru wzrosła o 28% r/r do 199 mln euro i wygenerowała 32% całkowitych przychodów w okresie sprawozdawczym. Segment przetwórstwa soi wygenerował 20% przychodów Astarty, czyli 122 mln euro, bez zmian r/r. Hodowla bydła stanowiła 7% całkowitych przychodów lub 43 mln euro w 2023 r. (+10% r/r)" - czytamy dalej.

Marża EBITDA obniżyła się o 7 pkt proc. do 23%, odzwierciedlając niższe ceny zbiorów, wyższe koszty sprzedaży i dystrybucji oraz zmianę bazy dostaw na sprzedaż upraw. Wyłączając wpływ IAS41, marża brutto spadła z 40% do 36%. Marża brutto spadła z 30% do 24%, wskazano także w raporcie.

Astarta Holding (WA:ASTH) N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.