Analiza cen akcji PayPal: PYPL utworzył ryzykowną formację

Opublikowano 10.05.2024, 07:50
Zaktualizowano 10.05.2024, 08:40
Analiza cen akcji PayPal: PYPL utworzył ryzykowną formację
US500
-
MA
-
V
-
PYPL
-
SQ
-
AFRM
-

Obserwowanie implozji cen akcji PayPal (NASDAQ: NASDAQ:PYPL) było bolesne. Akcje, których cena w 2021 r. wynosiła 310,40 USD, spadły o około 80% do obecnych 64,45 USD. Inwestycja w PayPal w wysokości 10 000 dolarów w szczytowym momencie byłaby obecnie warta około 2080 dolarów.

Wzrost zatrzymał się

PayPal to jedna z najpopularniejszych firm fintech w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tytułowej marki firma jest także właścicielem innych firm, takich jak Braintree, Honey, Venmo, Xoom i innych mniejszych firm.

Po silnym wzroście przed pandemią Covid-19 i w jej trakcie, jej wyniki utknęły w martwym punkcie. Niektóre wskaźniki, takie jak liczba aktywnych użytkowników, stale się pogarszają z powodu silnej konkurencji. W ostatnim kwartale liczba aktywnych użytkowników spadła o 1% do 417 milionów.

Ostatnie wyniki finansowe pokazały, że PayPal nie rozwija się już tak jak kiedyś. Wzrost przychodów wyniósł 9%, do 7,7 miliarda dolarów. Roczna stopa wzrostu na poziomie 9% nie jest zła, biorąc pod uwagę, że mieszana stopa wzrostu S&P 500 wynosi około 5%.

Jednak dla firmy fintech, takiej jak PayPal, takie tempo wzrostu nie jest wcale zachęcające, ponieważ inne firmy w branży radzą sobie znacznie lepiej. Visa i Mastercard, firmy działające na rynku od dziesięcioleci, odnotowały w pierwszym kwartale wzrost o 10%.

Block, spółka matka Square (NYSE:SQ) i Weebly, odnotowała wzrost o 32%, podczas gdy Affirm, lider opcji Kup teraz, zapłać później, odnotował wzrost o 51%. Wyniki te oznaczają, że działalność PayPal boryka się z trudnościami, gdy zarząd próbuje wprowadzić zmiany.

Wyniki wykazały, że dochody operacyjne spółki wzrosły o 17% do 1,2 miliarda dolarów, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,9 miliarda dolarów. PayPal ma ponad 17,7 miliardów dolarów w gotówce i ekwiwalentach, a całkowite zadłużenie wynosi 11 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zwrócił także inwestorom 5,1 miliarda dolarów.

Wyzwaniem dla firmy PayPal jest to, że strategia realizacji transakcji nie przebiega tak szybko, jak oczekiwali analitycy. Brakuje mu również wyraźnego katalizatora, który pomógłby poprawić jego wyniki, ponieważ rośnie konkurencja na jego głównych rynkach.

Jedyną zachęcającą rzeczą w przypadku PayPal jest to, że jego wycena gwałtownie spadła w ciągu ostatnich kilku lat. Jej współczynnik forward PE wynosi 17, co oznacza spadek w stosunku do średniej z pięciu lat wynoszącej 50. Spadek ten wynika z tego, że firma nie rozwija się tak jak w przeszłości. Warto także zauważyć, że indeks S&P 500 ma mnożnik PE na poziomie forward wynoszącym 19,9 i rośnie w tempie 5%.

Prognoza cen akcji PayPal

Wykres PYPL autorstwa TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji PYPL od dłuższego czasu znajduje się pod presją. Na tym wykresie widzimy, że kurs nadal odbija się od 200-dniowej średniej kroczącej. Średni indeks kierunkowy (ADX) wskazał w dół, sygnalizując, że nie ma dobrze określonego trendu.

Co najważniejsze, akcje utworzyły klin rosnący, który jest pokazany na zielono. W analizie akcji cenowych kliny są jednymi z najlepszych formacji odwrócenia na rynku. Dlatego perspektywy dla akcji są wyjątkowo niedźwiedzie i mogą spaść do 56 dolarów, najniższego poziomu z 8 lutego.

The post Analiza cen akcji PayPal: PYPL utworzył ryzykowną formację appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.