🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Allianz ZB cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości OT Logistics

Opublikowano 16.03.2023, 14:08
© Reuters.  Allianz ZB cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości OT Logistics
ALVG
-
NVGP
-

Warszawa, 16.03.2023 (ISBnews) - Allianz (ETR:ALVG) ZB złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku o ogłoszenie upadłości OT Logistics (OTL), na podstawie którego toczy się w stosunku do spółki postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum, podało OTL.

"Ww. wniosek związany był z trwającym od 2019 roku sporem pomiędzy OTL i Allianz, dotyczącym sposobu wykonania i rozwiązania umowy wspólników odnoszącej się do spółki Luka Rijeka d.d. z 15 września 2017 r., w tym w szczególności skorzystania przez Allianz z opcji put przysługującej Allianz na mocy tej umowy" - przypomniano w komunikacie.

Wczoraj OTL informowało, że zakończyło I etap transakcji sprzedaży akcji w Luka Rijeka, zawierając przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Port Acquisitions i przenosząc skutecznie wszystkie obecnie posiadane akcje w spółce. W następnym etapie transakcji zostaną dokonane płatności cen oraz pozostałe czynności. Ponadto OTL zawarło ugodę z Allianz, który zobowiązał się do wycofania wniosku o upadłość spółki oraz pozwu arbitrażowego.

Kilka dni temu spółka podała, że spełnił się ostatni z warunków zawieszających, przewidzianych w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka zawartej przez OTL z Port Acquisitions 4 lutego 2023 r. Umowa dotyczyła sprzedaży 25,38% akcji Luka Rijeka (posiadanych przez OTL i Rubicon Partners (WA:NVGP) Ventures ASI, pod warunkiem przeniesienia tych akcji z Rubicon na OTL), za łączną kwotę 26,34 mln euro.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.