🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 50% ZNIŻKĘ

Allegro podpisało umowę z Ruch ws. dostaw do sieci automatów i punktów odbioru

Opublikowano 02.04.2024, 14:11
Allegro podpisało umowę z Ruch ws. dostaw do sieci automatów i punktów odbioru
PKN
-
ALEP
-

Warszawa, 02.04.2024 (ISBnews) - Allegro sp. o.o. - spółka pośrednio zależna od Allegro (WA:ALEP).eu - podpisała umowę ze spółką Ruch, oferującą usługi dostaw Orlen (WA:PKN) Paczka, dotyczącą dostaw do sieci automatów paczkowych (APM) i punktów odbioru (PUDO) Orlen Paczki oraz dostaw do sieci automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro One - One Box i One Point, podało Allegro. Umowa została zawarta do końca 2030 r.

Ponadto strony zobowiązały się do dalszej współpracy w zakresie rozwoju nowych usług i identyfikowania synergii operacyjnych, jak również do świadczenia wzajemnych usług marketingowych przez cały okres obowiązywania umowy, w tym umieszczania marki Allegro na automatach paczkowych Orlen Paczki, podano.

"W ramach trwającej od 2017/2018 r. współpracy Allegro z Ruch S.A., strony podpisały najnowszą umowę dotyczącą (i) dostaw do sieci automatów paczkowych (APM) i punktów odbioru (PUDO) Orlen Paczki oraz (ii) dostaw do sieci automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro One - One Box i One Point. Umowa zawiera deklarację wolumenową dla Ruch S.A. Określone w umowie opłaty na rzecz Ruch S.A. pozostaną stałe do końca 2024 roku i będą korygowane zgodnie ze wzorem określonym w umowie w styczniu każdego kolejnego roku. Wzór ten opiera się na zmianach czynników makroekonomicznych, tj. stopy inflacji, przeciętnego wynagrodzenia i cen oleju napędowego. Warunki techniczne dostaw do sieci Allegro One będą uzgodnione pomiędzy stronami odrębnie" - czytamy w komunikacie.

"Umowa zawarta jest na czas oznaczony do końca 2030 roku z 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie nie jest możliwe wcześniej niż po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Od 2025 roku umowa przewiduje rabaty, dopłaty oraz możliwość wcześniejszego rozwiązania w przypadku znaczących rozbieżności pomiędzy deklarowanymi a rzeczywistymi wolumenami lub gorszymi wynikami jakościowymi. Ruch S.A. zobowiązany jest do utrzymania określonego poziomu wydajności i poziomu usług przez okres obowiązywania umowy i dalszy rozwój sieci APM w Polsce" - podano dalej.

Allegro wskazało też, że umowa wpisuje się w trwające działania spółki mające na celu skalowanie i dywersyfikację sieci APM i PUDO poprzez poszerzanie współpracy z partnerami logistycznymi oraz zwiększanie wykorzystania własnej sieci APM.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.