Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Albemarle Corporation i lit: wyrwanie się z niedźwiedziego uścisku?

Opublikowano 10.05.2024, 13:24
Zaktualizowano 10.05.2024, 14:10
Albemarle Corporation i lit: wyrwanie się z niedźwiedziego uścisku?
ALB
-

Ostatnia podróż spółki Albemarle Corporation (NYSE: ALB) na giełdzie odzwierciedla wahania nastroju branży litowej. Od poziomu ponad 300 dolarów za akcję po gwałtowny spadek do około 110 dolarów w okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. losy firmy są powiązane z wahaniami cen litu, które spadły z ponad 80 dolarów/kg do poniżej 20 dolarów/kg.

W pierwszym kwartale 2024 r. Albemarle stanęło w obliczu trudnego kwartału finansowego. Pomimo przekroczenia oczekiwań EPS o 0,03 dolara, przychody spółki spadły o oszałamiające 47,26% rok do roku, a szacunki przekroczyły prawie 2 miliony dolarów. Ten gwałtowny spadek wynikał przede wszystkim z gwałtownego spadku cen litu, który mocno odbił się na wynikach spółki Albemarle.

Aby przetrwać tę burzę, Albemarle wdrożyło środki i inicjatywy mające na celu zmniejszenie kosztów oraz poprawę wydajności, co przyniosło w tym kwartale oszczędności rzędu ponad 90 milionów dolarów. Podjęli także kroki mające na celu zwiększenie przejrzystości cenowej na rynku litu. Patrząc w przyszłość, spółka zasugerowała możliwość ograniczenia wydatków kapitałowych, jeśli ceny litu utrzymają się na niskim poziomie.

Ponieważ los Albemarle jest ściśle powiązany z cenami litu, inwestorzy zwracają się obecnie do analizy technicznej, aby rozszyfrować, w którą stronę mogą podążać akcje spółki. Przyjrzyjmy się wykresom, aby zobaczyć, jakie spostrzeżenia mogą one dostarczyć na temat przyszłych wyników Albemarle.

Poziom wsparcia nie został przełamany pomimo utrzymującego się trendu spadkowego

Na długoterminowym wykresie Albemarle widać, że po silnym ruchu wzrostowym podczas wzrostów po pandemii COVID, napędzanym rosnącymi cenami litu, od listopada 2022 r. do listopada 2023 r. akcje spółki znajdowały się w trwałej tendencji spadkowej. Widzimy również, że kurs akcji podczas tej podróży wzór głowy i ramion.

Wykres ALB autorstwa TradingView

Formacja głowy i ramion zwykle sugeruje dalszy ruch w dół w przypadku przełamania poziomu wsparcia. Akcje nie przebiły jednak poziomu wsparcia na poziomie 105 dolarów i od listopada 2023 r. wahają się w przedziale.

Akcje nie przebiły się ani poniżej, ani powyżej tego zakresu wahającego się od 105 do 145 dolarów. Inwestorzy, którzy już posiadają akcje, mogą je nadal posiadać, o ile nie spadną one poniżej 105 dolarów. Inwestorzy nie mogący się doczekać zakupu akcji muszą poczekać, aż cena przebije powyżej 145 dolarów i zamknie się powyżej niej na 2-3 dni.

Krótkoterminowe transakcje oparte na zakresach mogą działać

Czerpiąc wskazówki z długoterminowego wykresu Albemarle’a, widzimy, że nawet na krótkoterminowym wykresie godzinowym cena akcji przez długi czas znajdowała się w przedziale wahadłowym. Nie ma silnego pędu w żadnym kierunku – w górę lub w dół.

Wykres ALB autorstwa TradingView

Aby skorzystać z ruchu w obrębie zakresu, inwestorzy krótkoterminowi muszą poczekać, aż akcje osiągną górną lub dolną granicę tego zakresu. Mogą dokonać krótkiej sprzedaży akcji, gdy osiągną poziom blisko 145 dolarów, utrzymując stop-loss na poziomie 152 dolarów. Mogą zaksięgować zysk w pobliżu poziomów 105–110 USD.

I odwrotnie, akcje można kupić w okolicach 110 dolarów, utrzymując stop loss na poziomie 103 dolarów i księgując zyski w pobliżu poziomu 140-145 dolarów.

The post Albemarle Corporation i lit: wyrwanie się z niedźwiedziego uścisku? appeared first on Invezz

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Invezz.com

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.