Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Pierwszy numer RODOmagazynu jest już dostępny (Centrum Prasowe)

Opublikowano 16.02.2018, 11:52
Zaktualizowano 16.02.2018, 12:00
© Reuters.  Pierwszy numer RODOmagazynu jest już dostępny (Centrum Prasowe)

(PAP) Eksperci Rzetelnej Grupy w odpowiedzi na zmiany, które wprowadza nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - nazywanego skrótowo RODO, przygotowali dla szereg artykułów, które posłużą w sprawnym przystosowaniu przedsiębiorstw do stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Cały materiał został podzielony na bloki tematyczne, które będą comiesięcznie dostarczane w kolejnych wydaniach RODO Magazynu. Dodatkowo w każdym numerze zostaną przedstawione wyzwania jakie RODO stawia przed poszczególnymi branżami. W aktualnym wydaniu dostosowaniem przedsiębiorstw, które reprezentują, do przepisów zawartych w Rozporządzaniu podzielili się przedstawiciele branży pożyczkowej.

- 25 maja 2018 roku jest datą graniczną na rozpoczęcie stosowania przepisów zawartych w RODO. Ideą przyświecającą powstaniu magazynu było dostarczanie szczegółowych informacji na temat wprowadzonych zmian. Materiały zostały przygotowane w taki sposób, aby były zrozumiałe zarówno dla przedsiębiorców jak również konsumentów. Na łamach magazynu staramy się przedstawić prawa i obowiązki spoczywające na każdej ze stron, a także pomóc przedsiębiorcom we wdrożeniu Rozporządzenia w swoich przedsiębiorstwach - Rafał Stępniewski, prezes zarządu Rzetelna Grupa Sp. z o.o.

Pierwszy numer RODOmagazynu porusza kwestie:

- Czym jest RODO i jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady?

- Co jest a co nie jest daną osobową?

- Powierzenie danych osobowych wg RODO.

- Udostępnianie i współadministrowanie danych według RODO.

- Wyzwania RODO dla branży pożyczkowej.

* Dodatek specjalny Wdrożenie RODO w sklepie internetowym krok po kroku cz. I

Jest to reklama strony trzeciej. Nie jest to oferta ani rekomendacja Investing.com. Zapoznaj się z polityką tutaj lub usuń reklamy .

- Inwentaryzacja danych

- Dostęp do danych

Magazyn dostępny jest bezpłatnie pod adresem: https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/rodo-magazyn

Zapraszamy do lektury

Redakcja RODOmagazynu

------

Polska Agencja Prasowa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści zlecone przekazane do publikacji i oznaczone w serwisie jako "Centrum Prasowe”

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.