🟢 Ceny na rynkach idą w górę. Każdy członek naszej 120-tysięcznej społeczności potrafi to wykorzystać. Ty także możesz.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Levi Strauss A: zyski lepsze od prognoz, dochody gorsze od przewidywań w Q3

Opublikowano 06.10.2022, 22:19
LEVI
-

Investing.com - Notowana na giełdzie spółka: Levi Strauss (NYSE:LEVI) A, podała swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał. Zyski były lepsze od prognoz, dochód spółki zawiódł analityków.

Zysk na akcję spółki (EPS) wyniósł w ostatnim kwartale 0,40$, podczas gdy dochód sytuował się na poziomie 1,52B$. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS w wysokości 0,37$, przy dochodzie o wartości 1,6B$.

Po przedstawieniu raportu finansowego, akcje spółki Levi Strauss A traciły 3,33% wartości i sytuowały się na poziomie 15,40$, po godzinach handlu.

Również inne spółki z sektora: Dobra luksusowe, przedstawiły swoje wyniki finansowe

Spółka: Nike podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał, wedle których EPS firmy wyniósł 0,93$, przy dochodzie na poziomie 12,69B$. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS na poziomie 0,922$ i dochodu w wysokości 12,28B$.

AutoZone, to kolejna spółka, która podała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Zyski były lepsze od prognoz. Spółka zakończyła czwarty kwartał z EPS wynoszącym 40,51$ i dochodem w wysokości 5,35B$. Analitycy pytani przez Investing.com oczekiwali EPS na poziomie 38,51$ i dochodu w wysokości 5,16B$.

Bądź zawsze na bieżąco, dzięki kalendarzowi wyników spółek z całego świata na Investing.com.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.