Wysokie stopy procentowe nie działają? Ostatnie posiedzenie FOMC.

Opublikowano 23.05.2024, 09:00
© Investing.com

Investing.com - Protokół z posiedzenia dotyczącego polityki pieniężnej Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), które odbyło się w dniach 30 kwietnia i 1 maja rzuciły światło na rosnące obawy Rezerwy Federalnej (Fed). Brak postępów w doprowadzeniu inflacji do celu 2% i fakt, że wyższe stopy procentowe mają obecnie mniejszy wpływ niż w przeszłości wzbudziły ewidentny niepokój wśród decydentów.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli rozczarowujące odczyty inflacji w pierwszym kwartale i wskaźniki, które wskazywały na silną dynamikę gospodarczą oraz ocenili, że doprowadzenie do sytuacji, w której inflacja trwale zmierza w kierunku 2% zajmie więcej czasu" - czytamy w protokole.

Podczas dyskusji na posiedzeniu, na którym jednogłośnie zdecydowano o pozostawieniu stóp procentowych z powrotem w przedziale 5,25-5,5%. Decydenci Fed byli nawet skłonni utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie dłużej niż oczekiwano. Niektórzy członkowie FOMC posunęli się nawet do wyrażenia gotowości do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

"Uczestnicy dyskutowali o utrzymaniu obecnego restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej przez dłuższy czas, jeśli inflacja nie wykaże oznak niezachwianego zbliżenia się do 2% lub o poluzowaniu zacieśnienia polityki w przypadku nieoczekiwanego osłabienia warunków na rynku pracy. Kilku uczestników wspomniało o swojej gotowości do dalszego zacieśnienia polityki, gdyby ryzyko dla inflacji zmaterializowało się na tyle, że takie działanie byłoby właściwe" - czytamy w opublikowanym w środę protokole.

W protokole stwierdzono również, że FOMC uznał, że ryzyko dla osiągnięcia celów w zakresie zatrudnienia i inflacji przesunęło się w kierunku lepszej równowagi w ciągu ostatniego roku, ale zauważył również niepewność związaną z perspektywami gospodarczymi.

"Chociaż polityka pieniężna była postrzegana, jako restrykcyjna, wielu uczestników komentowało swoją niepewność co do stopnia zacieśnienia" - czytamy w protokole.

Zgodnie z dyskusjami prowadzonymi w trakcie posiedzenia, wielu uczestników uznało, że taka niepewność wynika z następujących możliwości:

  • wyższe stopy procentowe mogą mieć mniejszy wpływ niż w przeszłości,
  • długoterminowe równoważne stopy procentowe mogą być wyższe niż wcześniej sądzono,
  • poziom potencjalnej produkcji może być niższy niż szacowano.

Niemniej jednak, uczestnicy ocenili, że polityka pieniężna pozostaje dobrze przygotowana do reagowania na zmieniające się warunki gospodarcze i zagrożenia dla perspektyw.

Szczegóły dyskusji wzmocniły również przesłanie, że decydenci monetarni nie oczekują, iż właściwe będzie obniżenie zakresu docelowego, dopóki nie uzyskają większej pewności, że inflacja będzie trwale zbliżać się do celu 2%.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.