Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Giełda z naszego regionu wybiła nowe historyczne szczyty - jej indeks idzie jak burza!

Opublikowano 29.08.2023, 17:54
© Reuters.  Giełda z naszego regionu wybiła nowe historyczne szczyty - jej indeks idzie jak burza!
OTPB
-
PKO
-
MOLB
-
GDRB
-
XU100
-
WIG
-
BUX
-

Do grona europejskich indeksów giełdowych, które w tym roku wyznaczyły nowe historyczne szczyty, dołączył kolejny, tym razem z parkietu naszego regionu. Mowa o indeksie BUX, skupiającym największe spółki notowane na węgierskiej giełdzie.

 

Węgierski indeks na historycznych szczytach

Na piątkowej sesji indeks BUX, skupiający największe spółki notowane na węgierskiej giełdzie wyznaczył nowe historyczne szczyty na poziomie 57 175 pkt. Czołowy indeks węgierskiej giełdy od początku roku wzrósł o ponad 30%, ustępując jedynie tureckiemu indeksowi BIST 100, który zanotował stopę zwrotu niecałych 40%. Indeks giełdy w Budapeszcie zdeklasował wszystkie benchmarki giełdowe krajów UE, choć zawdzięcza on swoje wzrosty i wyznaczenie nowych historycznych szczytów przede wszystkim wzrostom czołowej spółki węgierskiego parkietu (OTP Bank), która m.in. jest beneficjentem bardzo wysokich stóp procentowych w kraju (choć notowaniom jej akcji daleko do ATH z 2021 roku).

Indeks BUX w ciągu roku wzrósł o 33%, na przestrzeni ostatnich 5 lat o 53%, a w ciągu 10 lat o ponad 215%.

Dla porównania, nasz WIG20 w wersji TR, uwzględniającej wypłaty dywidend (podobnie jak indeks BUX, który jest indeksem dochodowym), od początku roku wzrósł o 16%, w rok o 33%, natomiast w ciągu pięciu lat stracił na wartości 3,5%. Do szczytów notowań z października 2021 roku (4636 pkt.) brakuje mu ponad 15%. „Zwykłemu” WIG20 do szczytów z 2007 roku (3940,50 pkt.) brakuje - bagatela - prawie 94%.

Indeks BUX obecnie składa się z piętnastu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie. Trzy czołowe komponenty odpowiadają za ponad 87% wagi całego portfela. Za 39,5% udziału w portfolio indeksu BUX odpowiada największy węgierski bank komercyjny OTP Group. Na drugim miejscu, z 25,6% udziałem w portfelu indeksowym, znalazł się koncern naftowy Magyar Olaj (MOL), notowany również na GPW w formie dual-listingu. Na trzecim miejscu, z udziałem ponad 22% wagi portfela indeksu BUX, znajduje się koncern farmaceutyczny Gedeon Richter. I trudno ukrywać fakt, że to właśnie przede wszystkim te trzy spółki stoją za wzrostami samego węgierskiego indeksu.

OTP Bank od początku roku zanotował stopę zwrotu na poziomie niecałych 43% (62% w ciągu 12 miesięcy), a jego kapitalizacja rynkowa przekracza 4 bln forintów, czyli ponad 46,7 mld złotych. To dość zbliżona wycena do największego polskiego banku, jakim jest PKO BP (WA:PKO) (47,3 mld PLN).

MOL od początku roku odnotował wzrost o 5%, a jego kapitalizacja rynkowa przekracza 2,23 bln HUF, czyli 26 mld złotych.

Koncern farmaceutyczny Gedeon Richter od początku roku zanotował wzrost akcji o ponad 10%, a jego wycena rynkowa przekracza 1,7 bln forintów, czyli niecałe 20 mld PLN.

 

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.