💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

USA nakładają sankcje na kierownictwo Kaspersky Lab w związku z obawami o cyberbezpieczeństwo

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 22.06.2024, 01:39
© Reuters.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem rząd Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na 12 członków kadry kierowniczej rosyjskiej firmy programistycznej AO Kaspersky Lab. Wśród osób objętych sankcjami znajdują się między innymi dyrektor ds. rozwoju biznesu, dyrektor operacyjny i dyrektor ds. prawnych.

Podsekretarz Departamentu Skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, Brian Nelson, stwierdził, że działania podjęte w piątek mają na celu ochronę obywateli USA przed zagrożeniami cybernetycznymi i utrzymanie integralności domeny cybernetycznej kraju. Krok ten jest następstwem czwartkowego ogłoszenia dotyczącego zakazu sprzedaży, odsprzedaży i aktualizacji produktów Kaspersky w USA, które wejdzie w życie 29 września.

Rzecznik Kaspersky Lab nazwał sankcje "nieuzasadnionymi i bezpodstawnymi", podkreślając, że środki te nie są wymierzone w podmioty dominujące lub zależne firmy, ani nie dotyczą dyrektora generalnego Eugene'a Kaspersky'ego. Firma zaprzeczyła również jakimkolwiek powiązaniom z rosyjskim rządem lub agencjami wojskowymi i wywiadowczymi.

Władze Stanów Zjednoczonych wyraziły obawy, że oprogramowanie Kaspersky może być wykorzystywane przez rosyjskie wpływy do prowadzenia szpiegostwa, kradzieży poufnych danych z amerykańskich komputerów, instalowania złośliwego oprogramowania lub blokowania ważnych aktualizacji oprogramowania. Ogłoszone dziś sankcje uniemożliwiają wszelkim amerykańskim osobom lub firmom angażowanie się w transakcje z wymienionymi dyrektorami i zamrażają wszelkie aktywa, które mogą posiadać w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja o nałożeniu sankcji na tych menedżerów jest częścią szerszych wysiłków administracji Bidena mających na celu przeciwdziałanie potencjalnym rosyjskim cyberatakom i dalsze wywieranie presji na Moskwę w związku z trwającym konfliktem na Ukrainie. Oprócz tych indywidualnych sankcji, AO Kaspersky Lab i inna rosyjska jednostka firmy zostały dodane do listy ograniczeń handlowych przez Departament Handlu w czwartek za rzekomą współpracę z rosyjskim wywiadem wojskowym.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.