😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

UE proponuje cła na chińskie pojazdy elektryczne, dąży do uczciwego handlu

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 22.06.2024, 15:13
© Reuters.

W znaczącym wydarzeniu w międzynarodowych stosunkach handlowych, niemiecki minister gospodarki Robert Habeck wyjaśnił stanowisko Unii Europejskiej w sprawie proponowanych ceł na chińskie towary podczas dzisiejszej wizyty w Pekinie. Habeck podkreślił, że taryfy, w szczególności na pojazdy elektryczne (EV), nie mają na celu zastosowania środków karnych wobec Chin. Oświadczenie to pojawia się w czasie, gdy UE rozważa nałożenie znacznych ceł na import pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach, które zdaniem UE są nieuczciwie subsydiowane przez Pekin.

Podczas pierwszej sesji plenarnej dialogu na temat klimatu i transformacji, Habeck zwrócił się do chińskich urzędników, stwierdzając: "Ważne jest, aby zrozumieć, że nie są to cła karne". Dokonał rozróżnienia między podejściem UE a podejściem innych krajów, które w przeszłości uciekały się do karnych ceł, takich jak USA, Brazylia i Turcja, zapewniając, że "Europa postępuje inaczej".

Proponowane cła są następstwem dziewięciomiesięcznej szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską, która zbadała, czy chińskie firmy nie korzystają w nieuczciwy sposób z dotacji państwowych. Habeck powtórzył, że wszelkie środki wyrównawcze wynikające z przeglądu UE mają na celu zrekompensowanie korzyści przyznanych chińskim firmom, a nie ich karanie.

Dialog z chińskimi urzędnikami był naznaczony spotkaniem z Zheng Shanjie, przewodniczącym Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform. Habeck przekazał, że cła UE mają na celu stworzenie równych szans, na co Zheng odpowiedział zobowiązaniem do ochrony chińskich firm.

Dyskusje między UE a Chinami odbywają się w kontekście piątkowego ostrzeżenia Chin, że eskalacja tarć o pojazdy elektryczne może doprowadzić do wojny handlowej. Wizyta Habecka jest w szczególności pierwszą wizytą wysokiego rangą urzędnika europejskiego od czasu zaproponowania przez UE nowych ceł, co sygnalizuje znaczenie omawianej kwestii dla obu partnerów handlowych.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.