💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Rosja może skrócić czas podejmowania decyzji nuklearnych w obliczu zagrożeń

EdytorAhmed Abdulazez Abdulkadir
Opublikowano 23.06.2024, 18:22
© Reuters.

W niedawnym oświadczeniu Andriej Kartapołow, przewodniczący komisji obrony rosyjskiego parlamentu, wskazał, że Rosja może dostosować czas podejmowania decyzji o użyciu broni jądrowej zgodnie z oficjalną polityką. Kartapołow zasugerował potencjalne zmiany w doktrynie dotyczącej czasu rozmieszczenia broni jądrowej.

Obecne napięcia geopolityczne, przypominające kubański kryzys rakietowy z 1962 roku, nasiliły się z powodu trwającej wojny na Ukrainie. Prezydent Władimir Putin zasugerował wcześniej możliwe zmiany w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, która określa warunki użycia broni jądrowej. Warunki te obejmują atak nuklearny lub atak bronią masowego rażenia na Rosję lub atak bronią konwencjonalną zagrażający istnieniu narodu.

Kartapołow, który ma wykształcenie wojskowe i reprezentuje rządzącą partię Jedna Rosja, wyjaśnił, że dyskusje na temat konkretnych modyfikacji doktryny nuklearnej są przedwczesne. Istniejąca doktryna z 2020 roku określa, że prezydent Rosji rozważy użycie broni jądrowej w odpowiedzi na poważne zagrożenia dla przetrwania państwa.

Rosja i Stany Zjednoczone posiadają łącznie około 88% światowego arsenału nuklearnego. Oba narody są zaangażowane w modernizację swoich zdolności nuklearnych, a Chiny również znacznie zwiększyły swoje uzbrojenie nuklearne. Pomimo modernizacji, Putin zapewnił niedawno, że Rosja nie musi używać broni nuklearnej, aby osiągnąć sukces na Ukrainie, sygnalizując potencjalną deeskalację napięć nuklearnych w konflikcie.

Putin nie odrzucił jednak możliwości aktualizacji rosyjskiej strategii nuklearnej, przyznając, że przeciwnicy rozwijają urządzenia nuklearne o niskiej wydajności i wynikającą z tego potrzebę ponownej oceny doktryny. Stanowisko to wydaje się być zgodne z poglądami rosyjskich twardogłowych, którzy opowiadają się za bardziej zwinną zdolnością reagowania nuklearnego i obniżonym progiem użycia.

Ramy kontroli zbrojeń ustanowione podczas zimnej wojny uległy pogorszeniu, co doprowadziło do obaw dyplomatów o perspektywę nowego wyścigu zbrojeń. Wysoki rangą doradca Białego Domu wspomniał o potencjalnej potrzebie rozmieszczenia przez Stany Zjednoczone dodatkowej strategicznej broni jądrowej w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Rosji, Chin i innych przeciwników.

Podczas gdy Rosja wyraża zainteresowanie dialogiem ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kontroli zbrojeń, podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia, które obejmuje bezpieczeństwo europejskie i przyszłość Ukrainy. W amerykańskim przeglądzie polityki nuklearnej z 2022 r. podkreślono ewoluujący potencjał nuklearny Rosji i Chin, przewidując, że do 2030 r. Stany Zjednoczone po raz pierwszy w swojej historii będą musiały stawić czoła dwóm głównym potęgom nuklearnym jako strategicznym konkurentom i potencjalnym przeciwnikom.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.