😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Współzarządzający Netflix Peters sprzedaje akcje o wartości ponad 3,2 miliona dolarów

Opublikowano 17.06.2024, 23:06
© Reuters.
NFLX
-

Współzarządzający Netflix Inc (NASDAQ: NASDAQ:NFLX), Gregory K. Peters, sprzedał ostatnio łącznie 4 783 akcji zwykłych spółki, zgodnie z raportem regulacyjnym. Transakcja, przeprowadzona 14 czerwca 2024 r., została wyceniona na około 3,23 mln USD, a akcje sprzedano po cenie 675 USD za sztukę.

Tego samego dnia Peters nabył również 4 783 akcji zwykłych Netflix po cenie 142,65 USD za akcję, co daje łączną wartość transakcji w wysokości 682 294 USD. Nabycie i sprzedaż akcji zostały przeprowadzone w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego, znanego jako Zasada 10b5-1, która pozwala osobom mającym dostęp do informacji poufnych w firmie na ustalenie planu handlowego sprzedaży posiadanych akcji.

Transakcje skorygowały stan posiadania Petersa w Netflixie, przy czym kwota po transakcji odzwierciedla spadek jego bezpośrednio posiadanych akcji do 13 090 z 17 873, które posiadał przed transakcjami.

Inwestorzy często monitorują działania związane z kupnem i sprzedażą akcji przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w kondycję finansową firmy i jej przyszłe perspektywy. Sprzedaż znacznej ilości akcji przez członka kadry zarządzającej może przyciągać uwagę, ale nierzadko zdarza się również, że kadra kierownicza sprzedaje akcje w celu osobistego zarządzania finansami, w tym dywersyfikacji i płynności.

Netflix nie udzielił żadnego oficjalnego komentarza na temat tych transakcji. Inwestorzy i analitycy rynkowi nadal bacznie przyglądają się wynikom akcji spółki i jej przyszłemu rozwojowi.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.