💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Scott Milsten, członek zarządu e.l.f. beauty, sprzedaje akcje o wartości ponad 1,77 mln USD

Opublikowano 10.06.2024, 22:20
ELF
-

Spółka e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF) poinformowała o znaczącej transakcji akcjami dokonanej przez jednego ze swoich dyrektorów, Scotta Milstena, który obecnie pełni funkcję starszego wiceprezesa, radcy prawnego, sekretarza korporacyjnego i dyrektora ds. personalnych w firmie. Zgodnie z ostatnim zgłoszeniem, Milsten sprzedał w serii transakcji akcje zwykłe o łącznej wartości 1 770 116 USD.

Sprzedaż miała miejsce 6 czerwca 2024 r. i została przeprowadzona po różnych cenach w zakresie od 183,063 USD do 185,6489 USD za akcję. Transakcje zostały dokonane w ramach wcześniej ustalonego planu handlowego 10b5-1, który umożliwia osobom mającym dostęp do informacji poufnych w firmie sprzedaż akcji w określonym czasie, aby uniknąć oskarżeń o wykorzystywanie informacji poufnych.

Sprzedaż Milstena obejmowała wiele transakcji, a zgłoszone ceny odzwierciedlały średnią ważoną cenę sprzedaży w określonym przedziale. Dyrektor zgodził się dostarczyć pełne informacje dotyczące liczby akcji sprzedanych po każdej cenie na żądanie pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, emitenta lub dowolnego posiadacza papierów wartościowych emitenta.

Po tej sprzedaży dyrektor nadal posiada znaczną liczbę akcji e.l.f. Beauty, w tym 52 971 zastrzeżonych jednostek akcji. Pozostałe akcje posiadane przez Milsten, w tym udziały bezpośrednie i pośrednie, wskazują na ciągłe zainteresowanie wynikami spółki.

Inwestorzy często monitorują transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w perspektywy kadry kierowniczej dotyczące bieżącej wyceny spółki i jej przyszłych perspektyw. Podczas gdy sprzedaż dużej ilości akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych może prowadzić do spekulacji na temat kondycji firmy, nierzadko zdarza się, że kadra kierownicza sprzedaje akcje z powodów związanych z osobistym planowaniem finansowym.

e.l.f. Beauty, z siedzibą w Oakland w Kalifornii, specjalizuje się w kosmetykach i różnych produktach kosmetycznych i jest znaczącym graczem w branży kosmetycznej. Podobnie jak w przypadku wszystkich transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych, inwestorów zachęca się do rozważenia szerszego kontekstu i nie opierania decyzji inwestycyjnych wyłącznie na takich działaniach.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.