🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

RBC Capital podnosi cenę docelową akcji Amgen, powołując się na strategię kardiometaboliczną i MariTide

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 14.06.2024, 15:37
AMGN
-

W piątek RBC Capital Markets skorygował swoją perspektywę dla akcji Amgen Inc . (NASDAQ: NASDAQ:AMGN), firmy biofarmaceutycznej, podnosząc cenę docelową do 332 USD z 332 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Decyzja firmy odzwierciedla optymizm związany z programem leczenia otyłości Amgen, MariTide, oraz szerszym portfolio kardiometabolicznym.

Przeprowadzona przez RBC Capital analiza komercyjnej oferty Amgen i jej rozwoju, szczególnie w obszarze kardiometabolicznym, sugeruje potencjał wzrostu przychodów i udziału w rynku.

Firma podkreśliła znaczenie MariTide, agonisty GLP-1R / antagonisty GIPR, który według kierownictwa wykazał bardzo zachęcające dane z fazy II, a dalsze dane spodziewane są w dalszej części roku.

Firma podkreśliła, że podczas gdy program leczenia otyłości z MariTide jest w czołówce, sąsiednie programy Amgen są również godne uwagi. RBC Capital zidentyfikowało cztery kluczowe filary, które wspierają proaktywną strategię Amgen w dziedzinie kardiometabolizmu.

Obejmują one lek obniżający poziom cholesterolu Repatha, MariTide na otyłość, olpasiran na hiperlipidemię oraz powstający pipeline, który może znacząco podnieść platformę kardiometaboliczną Amgen w jej portfolio medycyny ogólnej.

Podwyższona przez RBC Capital cena docelowa odzwierciedla zaufanie do strategicznej pozycji Amgen i potencjał znacznego wzrostu, ponieważ firma nadal rozszerza swoją ofertę w obszarze kardiometabolicznym. Podtrzymanie przez firmę ratingu Outperform wskazuje na pozytywną perspektywę wyników akcji Amgen w przyszłości.

W innych niedawnych wiadomościach Amgen poinformował o znaczących wynikach badania klinicznego fazy 3 dla UPLIZNA (inebilizumab-cdon), wykazując 87% redukcję zaostrzeń u pacjentów z chorobą związaną z immunoglobuliną G4 (IgG4-RD). Firma planuje ubiegać się o zgodę regulacyjną dla UPLIZNA jako leczenia IgG4-RD w USA i na innych kluczowych rynkach.

Amgen otrzymał również pozytywną uwagę ze strony Cathie Wood's ARK ETFs, która nabyła 13 622 akcji biofarmaceutycznego giganta, sygnalizując pozytywne perspektywy wzrostu firmy.

Na rynku leków odchudzających Amgen spodziewa się jeszcze w tym roku wyników środkowej fazy badań swojego leku Maritide. Prognozuje się, że globalna sprzedaż leków odchudzających osiągnie około 150 miliardów dolarów do początku lat 2030.

Jeśli chodzi o ratingi analityków, Wells Fargo potwierdził swoją ocenę "przeważaj" dla Amgen, koncentrując się na bieżącym rozwoju terapii Tezepelumabem (Teze) firmy Amgen.

BMO Capital również utrzymało ocenę Outperform i cenę docelową 355,00 USD dla akcji Amgen po opublikowaniu zaktualizowanych danych fazy 2a COURSE dla tezepelumabu firmy.

Są to jedne z ostatnich wydarzeń, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę w swojej analizie trajektorii Amgen.

InvestingPro Insights

Optymistyczna ocena przyszłych perspektyw Amgen przez RBC Capital znajduje odzwierciedlenie w silnych fundamentach spółki i jej wynikach rynkowych. Amgen wykazał się konsekwentnym zaangażowaniem w nagradzanie akcjonariuszy, o czym świadczy 14-letnia passa wypłat dywidend, z obecną stopą dywidendy na poziomie 3,02%. To zaangażowanie we wzrost dywidendy jest kluczowym czynnikiem dla inwestorów poszukujących stabilnych strumieni dochodów. Co więcej, solidny wzrost przychodów Amgen w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, o 12,76%, wraz z marżą zysku brutto na poziomie 66,49%, podkreśla efektywność spółki w generowaniu zysków ze sprzedaży - kluczowy wskaźnik kondycji finansowej i sukcesu operacyjnego.

Potencjalni inwestorzy powinni jednak mieć świadomość, że Amgen jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 42,36, co sugeruje wyższą wycenę w porównaniu z niektórymi konkurentami z branży. Ta wysoka wycena jest dodatkowo odzwierciedlona we wskaźniku cena/księga wynoszącym 31,88. Wskaźniki te mogą wpływać na decyzje inwestycyjne, szczególnie w przypadku inwestorów zorientowanych na wartość. Ponieważ 11 analityków skorygowało w dół swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, ważne jest, aby rozważyć te oczekiwania w kontekście ogólnej narracji wzrostu firmy.

Dla tych, którzy chcą zagłębić się w finanse Amgen i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe spostrzeżenia i wskazówki. Obecnie dostępnych jest jeszcze 6 wskazówek InvestingPro dla Amgen, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy. Porady te zapewniają bardziej kompleksowe zrozumienie wyników i potencjału spółki. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne dotyczące Amgen, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.