😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Dyrektor Tenet Healthcare sprzedaje akcje spółki o wartości 185 tys. dolarów

Opublikowano 13.06.2024, 02:03
THC
-

W niedawnej transakcji z 10 czerwca Richard W. Fisher, dyrektor Tenet Healthcare Corp (NYSE: NYSE:THC), sprzedał 1 400 akcji zwykłych spółki po średniej cenie 132,24 USD za akcję, co daje łącznie około 185 136 USD.

Sprzedaż została ujawniona w zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Po transakcji, udziały Fishera w Tenet Healthcare zmniejszyły się do 16 227 akcji zwykłych, posiadanych bezpośrednio. Transakcja odzwierciedla rutynową korektę w portfelu inwestycyjnym Fishera.

Tenet Healthcare Corp, z siedzibą w Dallas w Teksasie, działa jako zdywersyfikowana firma świadcząca usługi opieki zdrowotnej. Firma, zarejestrowana w Nevadzie, znana jest ze świadczenia usług opieki zdrowotnej za pośrednictwem swoich szpitali ogólnomedycznych i chirurgicznych.

Inwestorzy często monitorują sprzedaż informacji poufnych, ponieważ mogą one zapewnić wgląd w poglądy kadry kierowniczej na obecną wycenę spółki i jej przyszłe perspektywy. Jednak takie transakcje mogą być również częścią osobistego zarządzania finansami, w tym dywersyfikacji i potrzeb w zakresie płynności.

Ujawniona transakcja została podpisana przez Chada J. Wienera jako pełnomocnika Richarda W. Fishera w dniu 12 czerwca, jak odnotowano w zgłoszeniu SEC. Szczegóły sprzedaży są teraz publicznie dostępne dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.