😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Benchmark obniża rating akcji Spirit AeroSystems w obliczu niepewności związanej z przejęciem przez Boeinga

EdytorEmilio Ghigini
Opublikowano 20.06.2024, 13:31
BA
-
SPR
-

W czwartek Benchmark obniżył ocenę akcji Spirit AeroSystems (NYSE: SPR) z Kupuj do Trzymaj, powołując się na potencjalne przejęcie przez Boeinga (NYSE: BA) jako czynnik już odzwierciedlony w cenie akcji.

Producent lotniczy, który stoi w obliczu wyzwań produkcyjnych związanych z programami 737-MAX i 787, boryka się również z komplikacjami związanymi z aktywami Airbusa.

Analityk Benchmark podkreślił, że aktywa Spirit AeroSystems związane z Airbusem przynoszą obecnie straty. Co więcej, wydaje się mało prawdopodobne, aby Airbus ułatwił Boeingowi przejęcie, oferując premię za te aktywa.

Takie stanowisko pojawia się w czasie, gdy zwiększona kontrola bezpieczeństwa jest najważniejsza, a niedawne komentarze Kongresu podkreśliły znaczenie niezawodnych praktyk produkcyjnych.

Przejęcie Spirit AeroSystems jest uważane za element zobowiązania Boeinga wobec Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) do poprawy standardów jakości. Jednak strategie negocjacyjne Airbusa mogą spowodować, że Boeing (NYSE:BA) odłoży przejęcie.

Dodatkowo, dane finansowe Spirit AeroSystems jako niezależnego podmiotu, w szczególności jego profil wolnych przepływów pieniężnych (FCF), są trudne do ustalenia, o czym świadczy niedawna wypłata przez Boeinga 425 milionów dolarów wsparcia produkcyjnego dla firmy.

Analityk doszedł do wniosku, że chociaż przejęcie Spirit AeroSystems przez Boeinga i kontrola Airbusa nad powiązanymi aktywami byłyby korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym branży i FAA, skomplikowana dynamika gry doprowadziła do neutralnego stanowiska w sprawie akcji.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.