Odblokuj dane Premium: aż 50% rabatu na InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Ahold Delhaize: zyski oraz dochody lepsze od prognoz w Q2

Opublikowano 10.08.2022, 15:32
AD
-

Investing.com - Notowana na giełdzie spółka: Ahold Delhaize, podała swoje wyniki finansowe za drugi kwartał. Zyski były lepsze od prognoz, dochód spółki je przewyższył.

Zysk na akcję spółki (EPS) wyniósł w ostatnim kwartale 0,59€, podczas gdy dochód sytuował się na poziomie 21,45B€. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS w wysokości 0,5417€, przy dochodzie o wartości 20,93B€.

Po przedstawieniu raportu finansowego, akcje spółki Ahold Delhaize rosły o 8,09% wartości i sytuowały się na poziomie 28,34€, w ciągu dnia.

W ciągu roku akcje spółki Ahold Delhaize notują spadek 5%, zachowując się gorzej niż STOXX 600, który notuje spadek 9% wartości.

Również inne spółki z sektora: Podstawowe produkty konsumpcyjne, przedstawiły swoje wyniki finansowe

Spółka: Unilever podała wyniki finansowe za drugi kwartał, wedle których EPS firmy wyniósł 1,3€, przy dochodzie na poziomie 15,8B€. Analitycy pytani przez Investing.com, oczekiwali EPS na poziomie 1,3€ i dochodu w wysokości 15,43B€.

Heineken, to kolejna spółka, która podała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Zyski były lepsze od prognoz. Spółka zakończyła drugi kwartał z EPS wynoszącym 2,3€ i dochodem w wysokości 7,68B€. Analitycy pytani przez Investing.com oczekiwali EPS na poziomie 1,89€ i dochodu w wysokości 7,68B€.

Bądź zawsze na bieżąco, dzięki kalendarzowi wyników spółek z całego świata na Investing.com.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.