🔥 Akcje wybrane przez AI w strategii Tytani technologiczni zyskały jak dotąd +7,1% w maju.
Przyłącz się, póki akcje są GORĄCE.
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Zbliża się wzrost zmienności na rynku walutowym?

Opublikowano 26.04.2019, 13:33
EUR/USD
-

Z dużymi oporami ale jednak EUR/USD dostosował się do sugestii sprzed 4 tygodni ("Czy obligacje pociągną dolara?") i wyszedł na nowe 22-miesięczne minimum. Marcowa "luka" względem rentowności obligacji skarbowych została w dużej mierze zamknięta, więc ten argument za umocnieniem dolara względem euro można już chyba uznać za zużyty.

Zbliża się wzrost zmienności na rynku walutowym?

Warto zwrócić uwagę na znaczący spadek zmienności, do którego doszło ostatnio na rynku walutowym. Równie niska co obecnie miesięczna średnia FX Euro Volatility Index była w okresie minionych 12 lat jedynie dwukrotnie: latem 2014 i latem 2007.

Zbliża się wzrost zmienności na rynku walutowym?

W obu przypadkach po takim spadku zmienności w przeciągu następnych 3 kwartałów dochodziło do bardzo silnego ruchu EUR/USD o 25-30 centów. W latach 2014-15 dolar się silnie umacniał, w latach 2007-2008 - silnie osłabiał. Który kierunek EUR/USD wybierze teraz? Można znaleźć argumenty za obu wersjami (patrz "EUR/USD najniżej od 17 miesięcy", "Kiedy sprzedać dolary?", "Euro słabnie po ogłoszeniu przez ECB trzeciej rundy TLTRO", "Nerwowo na dolarze", "Kiedy szczyt dolara w ramach cyklu Kitchina?"). Osobiście myślę, że na razie bezpieczniej jest trzymać się
- przynajmniej do czasu wyborów do parlamentu europejskiego za miesiąc? - dominującego od 15 miesięcy trendu, licząc na to, że z dolara w domniemanej końcówce tego trendu da się jeszcze coś wycisnąć.

Podsumowanie: kurs EUR/USD kontynuował rozpoczętą w styczniu 2018 cykliczną zniżkę. Spadek w ostatnim miesiącu średniej wartości FX Euro Volatility Index do wartości równie niskich co latem 2014 i latem 2007 sugeruje wzrost prawdopodobieństwa powrotu dużej zmienności na rynku walutowym w najbliższych miesiącach.

Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.