Zgarnij zniżkę 40%
Nowość! 💥 Skorzystaj z ProPicks i zobacz strategię, która pokonała S&P 500 o +1,183% Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Odporny rynek złota przeciwstawia się prognozom mniejszych cięć stóp procentowych

Opublikowano 28.02.2024, 12:31
Zaktualizowano 19.03.2019, 09:00

Podsumowanie: Złoto nadal pnie się w górę – aktualna cena wynosząca około 2 035 USD redukuje miesięczną stratę do zaledwie 1%, co jest imponującym wynikiem w miesiącu, w którym rentowności na krótkim końcu krzywej gwałtownie wzrosły w reakcji na zmniejszenie przewidywanej liczby tegorocznych obniżek amerykańskich stóp procentowych z sześciu do około trzech. Pomimo rosnących „kosztów” utrzymywania nieoprocentowanej pozycji w złocie i obecnej obsesji rynków na punkcie akcji powiązanych ze sztuczną inteligencją i kryptowalut, żółty metal osiągał dobre wyniki ze względu na popyt na fizyczne złoto, a także z uwagi na osłabienie dolara. W niniejszej analizie przyjrzymy się również czynnikom, które obecnie wytyczają kierunek srebra.

Złoto nadal pnie się w górę – aktualna cena wynosząca około 2 035 USD redukuje miesięczną stratę do zaledwie 1%, co jest imponującym wynikiem w miesiącu, w którym przewidywana liczba obniżek amerykańskich stóp procentowych z sześciu spadła do około trzech, przy czym pierwszej obniżki do lipca nie uwzględnia się jeszcze w pełni w wycenach. W efekcie rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich wzrosła o ponad 35 punktów bazowych do 4,28%, podczas gdy rentowność obligacji dwuletnich poszła w górę aż o 51 punktów bazowych do poziomu 4,72%, tym samym znacznie podwyższając koszt alternatywny utrzymywania nieoprocentowanej pozycji w złocie. 

Rosnący koszt utrzymywania aktywów w połączeniu z obsesją rynku na punkcie akcji powiązanych ze sztuczną inteligencją, potencjalnie wywołując fałszywe poczucie stabilności na rynkach, spowodował, że popyt na „papierowe” inwestycje w złoto nadal spadał, a łączna pozycja w ETF opartych na kruszcu zmniejszyła się w tym miesiącu o 44 tony, a w bieżącym roku dotychczas o 95 ton. Wbrew tym przeciwnościom wsparcie zapewnił słabszy dolar i pokrywanie krótkich pozycji przez inwestorów spekulacyjnych, zainicjowane na początku miesiąca, kiedy złoto na krótko spadło poniżej 2 000 USD. 

Amerykańska komisja ds. obrotu towarowymi kontraktami terminowymi (CFTC) w swoim najnowszym raporcie Commitments of Traders obejmującym tydzień kończący się 20 lutego wykazała, że inwestorzy spekulacyjni zwiększyli swoją długą pozycję netto w kontraktach terminowych na złoto notowanych na giełdzie COMEX o 18 tys. kontraktów (1,8 mln uncji lub 51 ton) do poziomu 64 tys. kontraktów, z czego zdecydowana większość była wynikiem redukcji krótkiej pozycji brutto o 17 tys. kontraktów przez prowadzących krótką sprzedaż w oparciu o błędne przesłanki. Takie powtarzające się działanie inwestorów spekulacyjnych - sprzedających w przypadku osłabienia i kupujących w przypadku umocnienia – stanowiło dominujące zachowanie na rynku od grudnia, kiedy cena złota utrzymywała się w granicach coraz węższego przedziału.

Obserwując pozycje inwestorów w srebrze można dostrzec podobny wzorzec: ogólna pozycja w ETF spadła w tym miesiącu dotychczas o 437 ton do poziomu 21 407 ton, co stanowi największy miesięczny spadek od lipca ubiegłego roku. Tymczasem fundusze zarządzające środkami pieniężnymi pozostają znacznie bardziej otwarte na krótkoterminowe zmiany cen i podobnie jak w przypadku złota zmagały się ostatnio z brakiem impetu, co prowadziło do kupowania przy maksimach i sprzedawania przy minimach. Osłabienie na początku miesiąca spowodowało, że fundusze weszły w krótkie pozycje netto w kontraktach terminowych na srebro notowanych na COMEX, zostały jednak zmuszone do powrotu do długich pozycji netto w tygodniu kończącym się 20 lutego, kiedy odbicie złota i metali przemysłowych wsparło wyższe ceny. 

Odporny rynek złota przeciwstawia się prognozom mniejszych cięć stóp procentowych

Pozycje i tygodniowe zmiany w inwestycjach w ETF i kontraktach terminowych na złoto (u góry) i srebro (u dołu) utrzymywanych przez fundusze zarządzające środkami pieniężnymi, takie jak fundusze hedgingowe i CTA.

Fakt, iż złoto poszło w dół „zaledwie” w stopniu wspomnianym powyżej pomimo zdecydowanego wzrostu rentowności obligacji i zmniejszonych oczekiwań dotyczących cięcia stóp, był prawdopodobnie wynikiem obaw geopolitycznych związanych z napięciami na Bliskim Wschodzie, a przede wszystkim utrzymującego się silnego popytu na fizyczne złoto ze strony banków centralnych i chińskiej klasy średniej, próbującej chronić swoje fortuny, topniejące na skutek kryzysu na rynku nieruchomości i przedłużającej się przeceny na rynku akcji. 

Podtrzymujemy optymistyczne prognozy dla złota, a tym samym i dla srebra, jednak - jak wielokrotnie podkreślaliśmy w ostatnich miesiącach - oba metale prawdopodobnie pozostaną na niezmienionym poziomie, dopóki nie uzyskamy większej wiedzy na temat przyszłych cięć stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Do czasu pierwszej obniżki rynek może wykazywać nieco zbyt duży optymizm, zwiększając oczekiwania dotyczące cięcia stóp do poziomów narażających ceny na korektę. W tym kontekście krótkoterminowy kierunek cen złota i srebra będzie nadal dyktowany napływającymi danymi gospodarczymi i ich wpływem na dolara, rentowności, a także oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych. Dotyczy to przede wszystkim deflatora PCE, preferowanego przez Fed wskaźnika inflacji, którego odczyt zostanie opublikowany w czwartek. 

Cena spot złota, od grudnia wykazująca trend spadkowy, kontynuuje odrabianie strat po tym, jak niedawna nieudana próba zejścia poniżej 2 000 USD wywołała falę nowych zleceń kupna ze strony posiadaczy długich pozycji w oparciu o błędne przesłanki, a także traderów kierujących się impetem, oczekujących na kolejną próbę ruchu w kierunku górnego kanału, obecnie na poziomie 2048 USD, a następnie 2 065 USD, czyli maksimum z 1 lutego.

Odporny rynek złota przeciwstawia się prognozom mniejszych cięć stóp procentowych

Tymczasem cena spot srebra również utrzymuje się w granicach przedziału z mocnym wsparciem w okolicach 22 USD i równie solidnym oporem w okolicach 23,50 USD. Obecne osłabienie, które spowodowało, że relacja złota do srebra z najniższego poziomu w połowie miesiąca wynoszącego około 86 uncji srebra na jedną uncję złota ponownie wzrosła do 90 uncji, jest wynikiem najnowszej fali sprzedaży kontraktów terminowych na srebro przez fundusze, które w tygodniu kończącym się 20 lutego zmieniły swoją pozycję w kontraktach terminowych na srebro notowanych na giełdzie COMEX z wynoszącej blisko 10 tys. kontraktów krótkiej pozycji na wynoszącą 5 tys. kontraktów długą pozycję netto.

Odporny rynek złota przeciwstawia się prognozom mniejszych cięć stóp procentowych

 

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.