Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności i regulamin. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
12
 

Kalendarz Ekonomiczny

Dodaj na swoją stronę
(Reklama)
1st 5 trades on us. Safe, Secure & Top rated.
1st 5 trades on us. Safe, Secure & Top rated.
Login / Zarejestruj teraz, by zapisać swoją strefę czasową oraz filtrować ustawienia lub dodawać komentarze.
Filtry
31/10/2014 - 31/10/2014
 
 
Wyszukaj: 
ltr
0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Czas:

Kategoria:

Wszystkie
Wyczyść
Ważność:
  Aktualny czas: 17:06 (GMT +1:00)
Wszystkie dane są przesyłane strumieniowo i automatycznie aktualizowane.
Czas Wal. Waga Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Czas Wal. Waga Wydarzenie Obecny Prognoza Poprzedni
Piątek, Październik 31
00:30   JPY Wydatki Gospodarstw Domowych (raz w roku) (Sep) -5,6% -4,3% -4,7%  
00:30   JPY Wydatki Gospodarstw Domowych (raz w miesiącu) (Sep) 1,5% 1,9% -0,3%  
00:30   JPY Narodowy Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Sep) 3,0% 3,0% 3,1%  
00:30   JPY Krajowy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) (raz w roku) (Sep) 3,2% 3,2% 3,3%  
00:30   JPY Tokijski Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Oct) 2,5% 2,5% 2,6%  
00:30   JPY Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w Tokio (raz w roku) (Oct) 2,5% 2,7% 2,9%  
00:30   JPY Stopa Bezrobocia (Sep) 3,6% 3,6% 3,5%  
01:05   GBP Zaufanie Konsumentów GfK (Oct) -2 -2 -1  
01:30   AUD Wartość kredytów na cele mieszkaniowe (Sep) 0,6%   0,6%  
01:30   AUD Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w roku) (Q3) 1,2% 2,6% 2,3%  
01:30   AUD Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz na kwartał) (Q3) 0,2% 0,2% -0,1%  
01:30   AUD Kredyty Sektora Prywatnego (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% 0,4% 0,4%  
03:00   SGD Pożyczki bankowe w Singapurze (Sep) 604,5B   604,6B  
03:30   SGD Stopa bezrobocia Singapuru (Q3)   1,9% 2,0% 2,0%  
05:45   JPY Ustalenie Stopy Procentowej 0,10% 0,10% 0,10%  
06:00   JPY Zamówienia na roboty budowlane (raz w roku) (Sep) -40,3%   8,6%  
06:00   JPY Rozpoczęcia Budowy Nieruchomości (raz w roku) (Sep) -14,3% -17,5% -12,5%  
06:00   SGD Oczekiwania biznesowe w Singapurze (Q4) 1,00   6,00  
08:00   EUR Niemiecka Sprzedaż Detaliczna (raz w roku) (Sep) 2,3% 0,8% -0,7%
08:00   EUR Niemiecka Sprzedaż Detaliczna (raz w miesiącu) (Sep) -3,2% -1,0% 1,5%
08:30   JPY Konferencja Prasowa Bank of Japan        
08:45   EUR Francuskie Wydatki Konsumpcyjne (raz w miesiącu) (Sep) -0,8% -0,3% 0,9%
08:45   EUR Francuski indeks PPI (raz w miesiącu) (Sep) 0,5% -0,1% -0,3%  
09:00   HUF Wskaźnik Cen Produkcyjnych (raz w roku) (Sep) -0,3%   -0,4%  
09:30   HKD Podaż Pieniądza M3 (Sep) 9,7%   13,9%  
10:00   EUR Miesięczna stopa bezrobocia we Włoszech (Sep) 12,6% 12,4% 12,5%
10:00   EUR Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego w Hiszpanii   -7,1 -6,9  
10:00   EUR Saldo obrotów bieżących w Hiszpanii (Aug) 1,29B   1,40B  
10:00   NOK Zakup waluty przez bank centralny (Nov) -250,0M   -250,0M  
10:00   NOK Wskaźnik długu publicznego (raz w roku) (Sep) 5,3% 5,3% 5,3%  
10:00   NOK Zmiana stopy bezrobocia (Oct) 86,740K 87,200K 86,710K  
10:00   NOK Stopa bezrobocia niewyrównana sezonowo (Oct) 2,70% 2,60% 2,70%  
11:00   EUR Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Oct)   0,1% -0,2% -0,2%  
11:00   EUR Włoski Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Oct)   0,1% -0,2% -0,4%  
11:00   EUR Wskaźniki HICP we Włoszech (raz w miesiącu) (Oct)   0,3% 0,1% 1,9%  
11:00   EUR Wskaźniki HICP we Włoszech (raz w roku) (Oct)   0,2% -0,1% -0,1%  
11:00   EUR Podstawowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Oct)     0,8% 0,8%  
11:00   EUR Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (raz w roku) (Oct)   0,4% 0,4% 0,3%  
11:00   EUR Stopa Bezrobocia (Sep) 11,5% 11,5% 11,5%  
11:30   INR Federalny deficyt budżetowy (Sep) 4.388,26B   3.979,29B  
12:00   EUR Wskaźnik cen produkcji sprzedanej we Włoszech (raz w roku) (Sep) -1,7% -2,0% -1,7%  
12:00   EUR Wskaźnik cen produkcji sprzedanej we Włoszech (raz w miesiącu) (Sep) 0,0% -0,2% 0,0%  
12:30   INR Wzrost pożyczek bankowych w Indiach (2wk) 11,1%   11,0%  
12:30   INR Przyrost wartości depozytów (2wk) 12,6%   13,1%  
12:30   INR Rezerwy FX w Indiach, USD 314,18B   313,68B  
12:31   INR Wydajność infrastruktury (raz w roku) (Sep) 1,9%   5,8%  
13:00   ZAR Bilans handlowy w RPA (Sep) -2,91B -12,15B -16,75B
13:30   USD Podstawowy Wskaźnik Cen Osobistych Wydatków Konsumpcyjnych (raz w miesiącu) (Sep) 0,1% 0,1% 0,1%  
13:30   USD Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych z wyłączeniem wydatków na żywność i paliwo (raz w roku) (Sep) 1,5%   1,5%  
13:30   USD Świadczenia pracownicze (raz na kwartał) (Q3) 0,60%   1,00%  
13:30   USD Wskaźnik Kosztów Zatrudnienia (raz na kwartał) (Q3) 0,7% 0,5% 0,7%  
13:30   USD Płace z tytułu umowy o pracę (raz na kwartał) (Q3) 0,80%   0,60%  
13:30   USD Dochód Osobisty (raz w miesiącu) (Sep) 0,2% 0,3% 0,3%  
13:30   USD Wydatki Osobiste (raz w miesiącu) (Sep) -0,2% 0,1% 0,5%  
13:30   USD Spożycie osobiste, realne (raz w miesiącu) (Sep) -0,2%   0,5%  
13:30   CAD PKB (raz w miesiącu) (Aug) -0,1% 0,0% 0,0%  
14:00   BRL Stosunek zadłużenia do PKB w Brazylii (Sep) 35,9% 35,6% 35,9%  
14:00   BRL Bilans budżetu (Sep) -69,380B -19,850B -31,476B  
14:00   BRL Nadwyżka budżetowa (Sep) -25,490B -12,250B -14,460B  
14:45   USD Chicagowski PMI (Purchasing Manager's Index) (Oct) 66,2 60,0 60,5  
14:55   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Oct) 79,6 78,2 78,4  
14:55   USD Wskaźnik Nastroju Konsumentów Michigan (Oct) 86,9 86,4 86,4  
14:55   USD Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Oct) 98,3 98,9 98,9  
14:55   USD Prognozy Inflacji Uniwersytetu Michigan (Oct) 2,9%   2,8%  
15:30   USD Wskaźnik ECRI uaktualniany co tydzień (raz w tygodniu) -1,2%   -0,1%  
15:30   USD Wskaźnik ECRI uaktualniany co tydzień 131,7   131,8
16:00   MXN Decyzja nt. stóp procentowych w Meksyku (Oct) 3,00% 3,00% 3,00%  
16:03   USD Osobiste wydatki konsumpcyjne wg Dallas Fed (Sep) 1,40%   1,40%  
16:05   CAD Bilans budżetu (Aug) -0,32B   -1,23B  
16:05   CAD Bilans budżetu (raz w roku) (Aug) -1,12B   -0,81B  
Legenda
Komunikat
Dane wstępne
Dane zrewidowane
Odzyskiwanie danych
Niska zmienność
Umiarkowana zmienność
Wysoka zmienność
Zastrzeżenie: Z powodu fluktuacyjnej natury rynków finansowych, zaplanowane wydarzenia ekonomiczne i wskaźniki ciągle się zmieniają. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić Wam kalendarz ekonomiczny, ale przypominamy również że z powodu zewnętrznych czynników, które są poza naszą kontrolą, Investing.com nie może być odpowiedzialny za jakiekolwiek straty czy to handlowe czy inne które były wynikiem używania kalendarza ekonomicznego.