Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
💎 Uzyskaj dostęp do narzędzi rynkowych, którym zaufały tysiące inwestorów Rozpocznij

Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE

Opublikowano 24.04.2023 09:29
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE
 
SPL1
-0,46%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKO
+0,36%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PEO
-0,75%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKN
+0,17%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ACPP
+0,98%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PGE
-5,61%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Warszawa, 24.04.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) z okresu 17-21 kwietnia.

RYNEK OZE

Mój Prąd: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły nową edycję programu "Mój Prąd".

Transformacja energetyczna: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest gotowy rozważyć więcej kwalifikujących się do MREL emisji polskich banków, ponieważ ten rodzaj instrumentu finansowego jest wciąż stosunkowo nowy dla inwestorów, powiedziała prezes EBOR Odile Renaud-Basso podczas wizyty w Polsce. Prezes wyraziła zainteresowanie banku wspieraniem nowych projektów, które przyspieszają odejście od węgla.

Emisje CO2: Parlament Europejski zatwierdził plan redukcji emisji gazów cieplarnianych co 55% do roku 2030 porównaniu z poziomem w 1990 roku, podał Parlament. Od 2026 r. mają być stopniowo znoszone bezpłatne uprawnienia w systemie handlu emisjami (ETS), a od 2027 ma obowiązywać nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków.

Sieci przesyłowe: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Inwestycje w OZE: Przepisy zawarte w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym doprowadzą do ograniczenia powierzchni pod budowę nowych instalacji OZE i w efekcie wstrzymają rozwój źródeł odnawialnych, przede wszystkim w obszarze fotowoltaiki – ostrzega Konfederacja Lewiatan. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Powołana została podkomisja nadzwyczajna.

SPÓŁKI OZE

DB Energy: Pierwsze notowanie DB Energy na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia br., podała spółka.

Grupa Polsat: Spodziewa się, że jej wynik EBITDA w tym roku będzie uzależniony m.in. od terminu przejęcia 67% udziałów PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) oraz uruchomienia farm wiatrowych Miłosław i Kazimierz Biskupi, jak i od otoczenia makroekonomicznego, poinformowała członek zarządu, CFO Katarzyna Ostap-Tomann.

Raen: Rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu Małgorzatę Grużewską z upływem dnia 20 kwietnia br. i powołała z dniem 21 kwietnia do składu zarządu Adama Guza, któremu powierzyła funkcję prezesa zarządu, podała spółka.

Raen: Planuje ogłoszenie strategii rozwoju w II lub III kwartale 2023 roku, dzięki której stanie się jednym z liderów polskiej transformacji energetycznej, podała spółka. Spółka nie wyklucza także osiągnięcia 10 mln zł zysku EBITDA w 2023 r.

Raen: Zawarł umowy nabycia 100% udziałów Seed Capital, w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w umowie inwestycyjnej zawartej 10 marca br., podała spółka. Całkowita cena nabycia wyniesie 1,5-7 mln zł i będzie płatna w maksymalnie trzech częściach, z czego pierwsza część (1,5 mln zł) płatna będzie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umów nabycia udziałów.

Arctic Paper (WA:ATC): W segmencie energetyki przez najbliższe 18 miesięcy Arctic Paper będzie się koncentrował na projektach fotowoltaicznych, a nie zapowiadanych wcześniej wiatrowych, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Columbus (WA:CLC) Energy: Zgodnie z zawartą 13 kwietnia br. umową joint-venture, zakładającą utworzenie spółki w Ukrainie, zawiązał z dwoma podmiotami (w tym spółką z siedzibą w Polsce oraz spółką z siedzibą w Ukrainie) spółkę pod firmą Columbus Energy Ukraine, LLC, której działalność polegać będzie na projektowaniu, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii i innych produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii, na rzecz klientów prywatnych i przedsiębiorców na terenie Ukrainy, podała spółka.

OSGE: Bank Pekao (WA:PEO), Bank Gospodarstw Krajowego (BGK), PKO Bank Polski (WA:PKO) i Santander Bank Polska (WA:SPL1) podpisały ze spółką Orlen (WA:PKN) Synthos Green Energy (OSGE) umowę o współpracy, zgodnie z którą strony umowy będą wspólnie pracować nad przygotowaniem optymalnego modelu finansowania budowy reaktorów jądrowych typu BWRX-300, a następnie zabezpieczeniem finansowania przedsięwzięcia, podał Pekao.

Budimex (WA:BDXP): BXF Energia - spółka powołana właśnie przez Budimex i Ferrovial - będzie zainteresowania udziałem w polskim rynku morskich farm wiatrowych, poinformował ISBnews prezes Piotr Świecki.

Budimex: BXF Energia - spółka powołana właśnie przez Budimex i Ferrovial do działalności na rynku OZE - planuje osiągnięcie "break even point" w ciągu 3-4 lat, poinformował ISBnews prezes Piotr Świecki.

Budimex: Budimex i jego większościowy akcjonariusz - hiszpański Ferrovial powołały wspólną spółkę BXF Energia, która będzie inwestować w odnawialne źródła energii (OZE). Zgodnie z założeniami, do 2027-2028 roku spółka ma posiadać portfel ok. 500 MW mocy z OZE w eksploatacji lub budowie.

OSGE: Orlen Synthos Green Energy (OSGE) - wspólna spółka PKN Orlen i Synthos Green Energy, powołana do budowy małych reaktorów atomowych (SMR) - będzie w stanie rozpocząć inwestycję w pierwszy w Polsce reaktor w 2026 lub 2027 roku, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen: Ogłosił, że pierwsze modułowe reaktory atomowe (SMR) w Polsce mogą powstać we Włocławku, Ostrołęce, Stawach Monowskich, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, okolicach Warszawy oraz Tarnobrzega-Stalowej Woli. Do końca 2023 roku koncern ma ogłosić w sumie 20 lokalizacji pod budowę SMR-ów.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

ZE PAK: Park Wiatrowy Pałczyn 1 - spółka pośrednio zależna od ZE PAK - zawarła umowę kredytu z Bankiem Pekao, zgodnie z którą bank udzielił spółce Pałczyn 1 kredytu inwestycyjnego do kwoty 95,5 mln zł oraz kredytu VAT do kwoty 5 mln zł, podał ZE PAK. Kredyty są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 9,6 MW, zlokalizowanej w województwie wielkopolskim, w gminie Miłosław.

PGE (WA:PGE): PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE prowadzi postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pokrzywnica o mocy 7 MW, podała spółka. Instalacja słoneczna powstanie w pobliżu Ostrołęki. Jest to kolejna inwestycja, którą spółka uruchomi w ciągu najbliższego roku na Mazowszu.

Roof Renovation: Zakontraktował umowy o wartości ok. 38 mln zł w I kw. 2023 r., co odpowiada 36% przychodów wygenerowanych w 2022 r., podała spółka.

PGE: Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 - spółka odpowiedzialna za realizację etapu Baltica 2 w ramach projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica realizowanego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wspólnie z Ørsted, zawarła z Siemens Gamesa Renewable Energy umowę na dostawę 107 turbin wiatrowych o łącznej mocy 1 498 MW.

Maspex: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z Grupą Maspex na finansowanie w wysokości 104 mln euro, które wesprze modernizację, zwiększy efektywność energetyczną zasobów produkcyjnych w zakładach Grupy, podał bank. Inwestycje będą realizowane w fabrykach zlokalizowanych w Polsce (Wadowice, Łowicz, Lublin, Tymbark, Tychy, Wąsosz Dolny) oraz Rumunii (Valenii de Munte).

Qair Polska: Uruchomił Park Wiatrowy o mocy 17,5 MW w gminie Wądroże Wielkie, podała spółka. Szacowany poziom produkcji energii z instalacji wynosi 60 GWh rocznie.

Onde: Zawarło umowę na roboty budowlane na dostawę, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego obejmującego 4 projekty fotowoltaiczne na terenie Polski, o łącznej wartości ok. 97 mln zł netto, podała spółka. Umowa w zakresie realizacji projektów nr 1, 2 i 3, o łącznej wartości ok. 78 mln zł netto i łącznej mocy 55 MW, wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Realizacja projektu nr 4, o wartości ok. 19 mln zł netto i mocy 11 MW, uzależniona jest od spełnienia się warunku zawieszającego, w postaci otrzymania przez spółkę polecenia rozpoczęcia robót od inwestora, które powinno nastąpić w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.

Biedronka: Blisko 1000 zmodernizowanych placówek w ostatnich 3 latach, w których obniżono zużycie energii o 15%, a emisje CO2 zredukowane o ponad 30% w porównaniu do 2017 roku. Ochrona środowiska jest jednym z pięciu filarów strategii zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka. Zakłada podejmowanie działań w całym łańcuchu wartości w obszarach związanych ze zmianami klimatu, ekoprojektowaniem opakowań, zarządzania odpadami, bioróżnorodności oraz edukacji.

Biomass Energy Project: Podpisał umowę o współpracy z Asseco Poland (WA:ACPP) w celu propagowania jej usług na rynku brytyjskim. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w celu świadczenia przez partnera usług w zakresie propagowania na rynku brytyjskim wiedzy o rozwiązaniach oferowanych przez Asseco (WA:ABSP) oraz pośrednictwa w zakresie nawiązywania przez Asseco kontaktów z potencjalnymi kontrahentami/klientami na tym rynku - szczególnie wobec brytyjskich instytucji finansowych takimi jak: Building Societies i Credit Unions.

Seed Capital: Spółka z projektami fotowoltaicznymi o mocy 1,45 GW osiągnęła w I kwartale 1,59 mln zł wyniku EBITDA. Tym samym spełniła warunek, od którego zależała realizacja transakcji przejęcia przez Raen. Dzięki temu spółka zrobiła duży krok w kierunku realizacji planów giełdowych.

Global Hydrogen: Spółka dołączyła do Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Przystąpienie do Podkarpackiej Doliny Wodorowej to kolejny ważny krok w rozwoju Global Hydrogen. Ma on istotne znaczenie w kontekście wzmocnienia pozycji spółki na rynku alternatywnych źródeł energii.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail