🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Rada nadzorcza PKP SKM podjęła uchwałę o konkursie na członków zarządu

Opublikowano 10.07.2024, 15:13
© Reuters.  Rada nadzorcza PKP SKM podjęła uchwałę o konkursie na członków zarządu

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (PKP SKM) odwołała z zarządu spółki prezesa Macieja Lignowskiego i członka zarządu, dyrektora ds. finansowych Jarosława Kożyczkowskiego, równocześnie delegując do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Eugeniusza Manikowskiego, podały PKP SA. Rada nadzorcza podjęła również uchwałę o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska prezesa i członka zarządu spółki.

"Zmiany w składzie zarządu PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. mają na celu intensyfikację procesu przygotowania spółki do jej usamorządowienia oraz wzmocnienia jej potencjału taborowego i organizacyjnego przed czekającymi ją postępowaniami przetargowymi na realizację przewozów pasażerskich w województwie pomorskim" - czytamy w komunikacie.

Proces usamorządowienia PKP SKM rozpoczął się przed 16 laty. Aktualnie, łącznie ok. 34% udziałów w spółce objęły: Gmina Miasta Gdańsk 12,47%, Województwo Pomorskie 10,1%, Gmina Miasta Gdynia 7,60%, Gmina Miasta Sopot 2,08%, Gmina Miasta Rumia 0,58% oraz Gmina Miasta Pruszcz Gdański 1,19%. Pozostałe udziały posiadają Polskie Koleje Państwowe SA, przypomniano.

Eugeniusz Manikowski w latach 2002-2024 zatrudniony był w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, gdzie m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury ds. Transportu odpowiadał za kierowanie zadaniami związanymi z planowaniem strategicznym i rozwojem systemu transportu publicznego w województwie pomorskim. Od 2021 roku jest w radzie nadzorczej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, mając stanowisko przewodniczącego.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście prowadzi działalność przewoźnika kolejowego, świadcząc kolejowe usługi przewozowe w województwie pomorskim, a także działalność zarządcy infrastruktury kolejowej, sprawując zarząd nad linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny - Rumia, dedykowaną do realizacji aglomeracyjnych przewozów pasażerskich.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.