Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
💎 Uzyskaj dostęp do narzędzi rynkowych, którym zaufały tysiące inwestorów Rozpocznij

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 30.05.2023 20:09
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
GKI
+2,03%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BAHP
-6,26%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ALL1
+0,27%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MAL
+3,51%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
WLTP
+2,03%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TRKP
-1,41%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Trakcja (WA:TRKP) odnotowała 28,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 58,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Action (WA:ACT) odnotował 9,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 10,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Kapitałowa Immobile (WA:GKI) odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,97 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mex Polska (WA:MEXP) odnotował 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Sunex zdecydowali, że z ubiegłorocznego zysku w wysokości 38,16 mln zł na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczone 5,68 mln zł, co daje 0,28 zł na akcję, a pozostałe 32,44 mln trafi na kapitał zapasowy, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 18 lipca, a dzień wypłaty na 26 lipca 2023 r.

Realty 4 Management Projekt Developerski 7, spółka zależna BBI Development, dedykowana w ramach grupy kapitałowej do realizacji projektu "Roma Tower", zawarła aneks do umowy pożyczki z 11 stycznia 2022 r., podała spółka. Głównym przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu finansowania poprzez przesunięcie ostatecznego terminu spłaty kwoty głównej pożyczki do 25 września 2023 r.

Mirbud (WA:MRB) zawarł umowę z Centrum Wynajmu Nieruchomości 4 w sprawie zaprojektowania, wykonania oraz przekazania zamawiającemu centrum logistycznego, położonego w miejscowości Bolewicko (gm. Miedzichowo, powiat nowotomyski) za 106,3 mln zł netto, podał Mirbud.

Akcjonariusze Asseco Poland (WA:ACPP) zdecydowali , że z ubiegłorocznego zysku w wysokości 340,57 mln zł 50,6 mln zł trafi na kapitał zapasowy, zaś na dywidendę zostanie przeznaczone 290,5 mln zł, co daje wypłatę 3,5 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, zaś dzień wypłaty - na 28 czerwca 2023 r.

Inter Cars (WA:CARP) przeznaczy ok. 300 mln zł na rozpoczętą w marcu tego roku inwestycję w robotyzację magazynu w Zakroczymiu, z czego połowę jeszcze w tym roku, a drugą połowę - do II kw. 2024 roku, poinformował wiceprezes Krzysztof Soszyński. Łącznie w ciągu pięciu lat spółka planuje zainwestować 1,2 mld zł w robotyzację w czterech lokalizacjach.

Inter Cars patrzy optymistycznie na wyniki sprzedażowe i rentowność w całym 2023 roku, ze względu na korzystne otoczenie rynkowe, poinformował wiceprezes Krzysztof Soszyński.

PGNiG (WA:PGN) Upstream Norway (PUN) - spółka z Grupy PKN Orlen (WA:PKN) - nabył udziały w dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, podał koncern. Po sfinalizowaniu nabycia udziałów w koncesji PL211 CS, Grupa Orlen będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Szelfie.

Korekta Strategii Rozwoju Sonel (WA:SONP) na lata 2022-2024 zakłada m.in. osiągnięcie sprzedaży w spółce dominującej do 2024 roku w wysokości 170 mln zł i w grupie kapitałowej - 250 mln zł, podała spółka. W dotychczasowej wersji strategii cel ten wynosił 135 mln zł. Sonel podtrzymał jednocześnie cel odnośnie ROE na poziomie 17%.

Zarząd VRG zarekomendował przeznaczenie 48,36 mln zł zysku netto za 2022 r. w całości na zasilenie kapitału zapasowego i przeznaczenie 46,9 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. Zarząd zaproponował ustalenie 20 września jako dnia dywidendy oraz 15 grudnia 2023 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Największy akcjonariusz Alumetalu - kontrolowana przez Grzegorza Stulgisa spółka IPO30 Unipessoal LDA - odpowiedział na wezwanie na akcje Alumetalu ogłoszone 25 maja br. przez Hydro Aluminium AS i złożył zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji (5 108 221) reprezentujących 32,78% kapitału zakładowego, podała spółka.

Scope Fluidics odnotowało 3,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza BioMaxima powołała zarząd w składzie: prezes Łukasz M. Urban oraz członkowie zarządu Henryk Lewczuk i Piotr Janowski na kolejną kadencję, podała spółka.

Global Cosmed odnotowało 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Pekabex ma ambicje bycie w Top-5 na europejskim rynku i osiągnięcie ponad 30-proc. udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie w Europie Zachodniej i Skandynawii, podała spółka.

Novaturas podwyższył prognozę EBITDA na ten rok do 4-6 mln euro z 3-5 mln euro zakładanych wcześniej oraz zysku netto do 2-4 mln euro z 1-3 mln euro, poinformował CEO Vitalij Rakovski. Spółka podtrzymała prognozę 210-225 mln euro przychodów w 2023 r.

Pure Biologics zakończył przegląd opcji strategicznych i otrzymał pożyczkę od ACRX Investments Limited o wartości 12 mln zł na okres dwóch lat, podała spółka. Koszty związane z realizacją planów rozwoju w okresie 2023 - I poł. 2024 spółka szacuje na 178 mln zł i uważa je za zabezpieczone.

Portfel zamówień Grupy Pekabex przekraczał 972 mln zł na koniec marca 2023 r., podała spółka w komunikacie.

Pekabex odnotował 24,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 12,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Novaturas odnotował 2,26 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,51 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zortrax zakończył realizację projektu "4D Printing Using Electrical Stimulus with Space Grade Thermoplastics" dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Projekt dotyczył opracowania technologii druku, przeznaczonych do zastosowań kosmicznych mechanizmów ruchomych, aktywowanych za pomocą napięcia elektrycznego.

SimFabric odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Nowa strategia All In! Games zakłada redukowanie zaangażowania w rynku wydawniczym (bez pozyskiwania kolejnych tytułów) i koncentrację na game development (produkcja własnych topowych gier we współpracy z globalnymi wydawcami), podała spółka.

Warimpex odnotował 1,35 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 4,38 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), działający w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, wydał decyzję o wsparciu spółki Wielton (WA:WLTP) Reefer (spółka w 100% zależna od Wieltonu) w zakresie realizacji nowej inwestycji w Bełchatowie, podał Wielton. Decyzja o wsparciu została wydana na czas określony 12 lat.

CI Games odnotowało 0,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sonel odnotował 3,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Portfel zleceń Grupy Mostostalu Warszawa wynosił 3,93 mld zł na koniec I kwartału 2023 r., podała spółka w raporcie kwartalnym. W kwietniu spółka informowała zaś, że portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa (WA:MSWP) osiągnął poziom 4,1 mld zł na koniec 2022 r., a w ub. roku spółki grupy podpisały kontrakty o wartości 2,4 mld zł.

Mostostal Warszawa odnotował 0,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Marvipol (WA:BAHP) Development ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 300 mln zł, podała spółka. W związku z programem Marvipol zawrze z wybraną instytucją finansową (lub wybranymi instytucjami finansowymi) umowę programową, na podstawie której będą mogły być przeprowadzane wielokrotne emisje obligacji w ramach programu.

Elektrotim (WA:ELT) odnotował 5,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

CDRL odnotowało 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Należący do Grupy Ailleron (WA:ALL1) Software Mind oczekuje w tym roku dalszego rozwoju organicznego, jednak nie wyklucza też akwizycji, poinformował prezes Software Mind Grzegorz Młynarczyk. Podkreślił, że spółka posiada "duży zapas gotówki".

Ailleron odnotował 8,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2023 r. wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cloud Technologies odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Boryszew (WA:BORY) szacuje, że wynik EBITDA Grupy w całym 2023 roku nie powinien być gorszy niż w 2022 roku, pomimo trudnych warunków rynkowych, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk.

Boryszew prowadzi rozmowy z dwoma podmiotami z szeroko rozumianego sektora energetycznego w sprawie ewentualnej współpracy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk.

Produkcja w rozbudowanych zakładach w Chinach, Polsce i Włoszech, w związku z kontraktem na dostawę przewodów gumowych do klimatyzacji dla samochodów elektrycznych, który będzie realizowany w latach 2024-2034, ruszy w październiku przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Wojciech Kowalczyk.

PlayWay, na podstawie przeprowadzonych w grupie kapitałowej wewnętrznych analiz w przedmiocie utraty na wartości aktywów zaangażowanych w podmioty zależne i stowarzyszone oraz uwzględniając transakcje na udziałach i akcjach, w których grupa posiadała zaangażowanie, podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących w wysokości: 1,56 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I kw. br. oraz 12,1 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu, podała spółka.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail