Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett i Berkowitz: co zawierają ich portfele? Odblokuj dane

Przegląd informacji ze spółek

Opublikowano 08.03.2023 19:00 Zaktualizowano 08.03.2023 19:10
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
PKN
+3,52%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
NG
+0,33%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ACPP
-2,53%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ENAE
-0,35%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PGE
+0,31%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MWIG40
+0,90%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Asseco Poland (WA:ACPP) miało 126,2 mln zł skonsolidowanego wyniku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. i 502,5 mln zł w całym ub.r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ostateczne wyniki zostaną przekazane 23 marca 2023 r.

Creepy Jar, w ramach nowej roadmapy dla gry Green Hell, zakłada trzy bezpłatne dodatki na Steam rozszerzające zawartość tytułu, podała spółka. Dla graczy konsolowych Creepy Jar zaplanował wydanie dostępnych już na Steam dodatków: Animal Husbandry i Building Update.

Comperia (WA:CPLP) miała 5,1 mln zł zysku netto wobec 3,8 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 44,1 mln zł wobec 38,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka w sprawozdaniu finansowym.

Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem, należąca do ZEW Kogeneracja z Grupy PGE, została przyłączona do sieci przesyłowej Gaz-System. Gazociąg przyłączeniowy o długości 11,2 km został przekazany do eksploatacji, zapewniając zasilanie w gaz ziemny nowej elektrociepłowni, podał Gaz-System.

Zarząd XTB (WA:XTB) zdecydował o zamiarze przeprowadzenia odkupu akcji własnych oraz zamiarze rekomendowania podziału jednostkowego zysku netto za 2022 r., wynoszącego wstępnie ok. 761,6 mln zł, tak, by na wypłatę akcjonariuszom przeznaczyć 50% (tj. szac. 381,5 mln zł; 3,25 zł dywidendy na akcję), 25% (szac. 188,7 mln zł) na skup akcji własnych oraz pozostałą kwotę (szac. 191,37 mln zł) zatrzymać jako kapitał rezerwowy, podała spółka.

Molecure podało pierwszemu pacjentowi OATD-02 - innowacyjny, pierwszy w swojej klasie podwójny inhibitor arginazy rozwijany w leczeniu nowotworów, podała spółka. OATD-02 to drugi kandydat na lek z portfolio projektów spółki Molecure, który przeszedł do etapu badań klinicznych.

Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE) wspólnie z ZE PAK złożyły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację, polegającą na powołaniu spółki, która będzie reprezentować polską stronę we wszystkich etapach projektu budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim, podała PGE.

Raen (dawniej PunkPirates) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki, podała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji 2 222 222 akcji serii F po cenie emisyjnej 0,45 zł za sztukę.

PKN Orlen (WA:PKN) rozpoczął siódmą rundę naboru do programu Orlen Skylight Accelerator i poszukuje w niej startupów, które pomogą znaleźć rozwiązania dla blisko 30 zdefiniowanych wyzwań technologicznych i biznesowych Grupy Orlen, podała spółka. Zgłoszenia do programu akceleracyjnego można składać do 5 kwietnia 2023 roku.

Studio 7Levels szykuje dwie gry, dla których w najbliższym czasie będzie chciało pozyskać wydawców, poinformował ISBtech wiceprezes Krzysztof Król.

Spyrosoft pracuje nad zwiększeniem liczby projektów dla sektora finansowego, zarówno wśród obecnych, jak i nowych klientów, szczególnie w USA, poinformował ISBtech dyrektor business unit usług finansowych w Grupie Spyrosoft Michał Kaleta. W ub.r. firma zwiększyła liczbę nowych projektów w tym obszarze do 39 z 25 rok wcześniej.

Marcowy autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinien przynieść wzrost partycypacji w programie. Przy założeniu, że wyniesie on 5 pkt proc. (czyli do poziomu 40%), można oczekiwać zwiększenia zakupów akcji przez zarządzających PPK o ok. 250 mln zł miesięcznie. Gdyby tak się stało, największymi beneficjentami będą spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80, gdyż w ich przypadku przyrost popytu na akcje będzie największy w relacji do bieżących obrotów rynkowych, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 255,57 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 29,1% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Jednostkowe przychody wyniosły w minionym miesiącu 255,31 mln zł wobec 197,59 mln zł rok wcześniej. Narastająco w styczniu-lutym br. przychody grupy wzrosły o 31,58% r/r do 521,04 mln zł.

Andrej Horansky objął stanowisko CFO Photon Energy (WA:PENP) od 8 marca br., po rezygnacji z funkcji Clemensa Wohlmutha, podała spółka. Wohlmuth pozostanie zaangażowany w proces przekazania obowiązków do zakończenia audytu finansowego grupy za rok obrotowy 2022, podano także

CCC (WA:CCCP) ogłosiło dobrowolny wcześniejszy wykup obligacji serii 1/2018 o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 337 tys. zł, podała spółka. Maksymalna liczba obligacji podlegających wykupowi pari passu wynosi 337 szt. W związku z ogłoszeniem wykupu pari passu wzywa się obligatariuszy, którzy są zainteresowani dobrowolnym wykupem ich obligacji, do złożenia żądania wykupu obligacji w terminie od 8 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., podano także.

Airway Medix podpisał z międzynarodowym wiodącym producentem i dystrybutorem wyrobów medycznych z centralą na Tajwanie list intencyjny (LOI) dotyczący współpracy stron w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży produktów medycznych opartych na technologii opracowanej przez Airway Medix, podała spółka.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars (WA:CARP) wzrosła o 28,9% r/r do 1 239,2 mln zł w lutym br., podała spółka.

Grupa R22 odnotowała 31,84 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w IV kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 52,6% r/r, przy 112,74 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 29,3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Produkcja węgla netto w Grupie Enea (WA:ENAE) wyniosła 1,2 mln ton w IV kw. 2022 r., zaś całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto sięgnęło 6 TWh, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Enea odnotowała 743 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 146 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Tauron (WA:TPE) i Rafako (WA:RFK) zawarły w ramach mediacji przed Sądem Polubownym aneks numer 1 do porozumienia i uzgodniły m.in., że będą kontynuowały negocjacje, mające na celu zawarcie do 22 marca ugody ws. rozwiązania powstałych kwestii spornych wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie, podały spółki.

Sektor bankowy musi poświęcić jeszcze więcej czasu i energii na uświadomienie klientów o skutkach określonych produktów, szczególnie długoterminowych kredytów hipotecznych, uważa wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.

Rosnąca ochrona konsumenta i coraz większe ryzyko regulacyjne może sprawić, że ceny usług bankowych znacząco wzrosną, uważa wiceprezes ING Banku Śląskiego (WA:INGP) Bożena Graczyk.

XTPL potwierdziło kolejne zamówienie złożone przez Yi Xin (HK) Technology (dystrybutor) na dostawę urządzenia Delta Printing System. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w drugiej połowie 2023 r. Ostatecznym nabywcą urządzenia będzie chiński ośrodek badawczo-rozwojowy School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology. Jest to ósma transakcja sprzedaży urządzenia Delta Printing System na rynek chiński, czwarta w bieżącym roku.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Artifex Mundi w lutym 2023 r., rozpoznawane jako kwoty pomniejszone o prowizje zatrzymane przez platformy, wynosiły łącznie 5,09 mln zł, zaś poniesione przez spółkę koszty akwizycji nowych graczy (UAC) w tym okresie osiągnęły poziom 2,4 mln zł, podała spółka.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail