Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
PROMOCJA Cyber Monday przedłużone: do 60% ZNIŻKI na InvestingPro+ SKORZYSTAJ Z OFERTY

Przegląd informacji ze spółek

Akcje 11.08.2022 19:10
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Przegląd informacji ze spółek
 
BNPP
+0,23%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
KGH
-1,46%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKN
-5,48%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
LTSP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
Copper
+0,40%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CL
+0,56%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Sygnity (WA:SGN) odnotowało 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza KGHM (WA:KGH) Polska Miedź ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na dwóch wiceprezesów w ramach zarządu XI kadencji, podała spółka.

Asbis (WA:ASBP) poszukuje możliwości dywersyfikacji biznesu przez akwizycje, ale dotychczas nie znalazł podmiotu odpowiadającego przyjętym przez spółkę kryteriom, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou. Do ewentualnego przebicia prognoz finansowych na ten rok spółka mogłaby się odnieść się po wynikach III kwartału

Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w krótkim okresie jest niskie, ocenił prezes BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska Przemysław Gdański. Powodem są, jego zdaniem, rosnące obciążenia regulacyjne.

Komisja Europejska postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec pomocy publicznej przyznanej Rafako (WA:RFK) przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska nie spodziewa się pogorszenia się jakości portfela kredytów korporacyjnych, poinformował prezes Przemysław Gdański. Możliwe jest osłabienie wzrostu akcji kredytowej.

Wczoraj po południu wznowiono transport ropy naftowej południową nitką rurociągu "Przyjaźń" na Słowację, a dziś surowiec powinien dotrzeć także na Węgry, podał MOL."Problem z płatnością za transfer ukraińskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń został rozwiązany dzięki szybkiej reakcji MOL. Firma uregulowała należność, po czym strona ukraińska, zgodnie z obietnicą, wznowiła przesył południową odnogą rurociągu" - czytamy w komunikacie.

Liczba złożonych wniosków o wakacje kredytowe jest zgodna z oczekiwaniami BNP Paribas Bank Polska, poinformował prezes Przemysław Gdański. Wcześniej bank szacował, że z wakacji kredytowych skorzysta 50-65% uprawnionych.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych Grupy Arctic Paper (WA:ATC) wyniesie 96-98% w III kwartale 2022 r., w porównaniu do 99% w dwóch pierwszych kwartałach roku, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Adam Bugajczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź od 31 sierpnia br., podała spółka. Adam Bugajczuk był wiceprezesem KGHM ds. rozwoju od sierpnia 2018 r.

Grupa Arctic Paper zakłada, że będzie w co najmniej 80% samowystarczalna energetycznie (licząc łącznie energię elektryczną i cieplną) w perspektywie 4-5 lat, w porównaniu do ok. 40% obecnie, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Nakłady inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosą około 120 mln zł w 2022 roku, poinformował prezes Michał Jarczyński. W II kwartale 2022 r. nakłady inwestycyjne Arctic Paper wyniosły 35 mln zł, a w całym I półroczu - 75 mln zł.

Arctic Paper zakłada, że dobra koniunktura utrzyma się w kolejnych miesiącach i 2022 rok będzie dla spółki rekordowy pod względem wyników, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Molecure zwrócił się do prezesa polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02, podała spółka.

ING Bank Śląski wdrożył cyfrową wersję kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, podał bank. mSzafir to nowatorska, całkowicie cyfrowa wersja kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o gwarantowanej mocy prawnej, równej podpisowi odręcznemu.

Cztery kolejne sklepy Spar Express zostały uruchomione na stacjach paliw Avia w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Myszęcinie i Międzyrzeczu (woj. lubuskie), podały spółki. Łącznie na stacjach Avia, rozwijanych przez Grupę Unimot (WA:UNTP), działa już 13 placówek Spar. W związku z dobrymi wynikami współpracy pilotażowej na stacjach Avia pojawiać się będą kolejne sklepy tej sieci, zapowiedziano.

OceanTech Acquisitions - spółka, w której akcje posiada Carlson Investments ASI (spółka zależna Carlson Investments) - zawarła umowę przejęcia Captura Biopharma, podał Carlson Investments. Zarządy obu firm oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana w IV kw. 2022 roku.

ML System+ (spółka zależna ML System) zawarł z Mithra V umowę na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW", podał ML System. Łączna wartość umowy wynosi 22 mln zł.

Unimot miał 64,1 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2022 r. (wobec 17,2 mln zł rok wcześniej) przy 4 086 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 1 731 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Big Cheese Studio zawarł dwie umowy ograniczające zbywalność akcji spółki, tj. tzw. umowy typu "lock up", podała spółka.

Analiza laboratoryjna danych historycznych próbek pobranych w ramach projektu ARC na Grenlandii potwierdziła występowanie 99,8% czystej miedzi rodzimej, podało GreenX Metals Limited.

Photon Energy (WA:PENP) podwyższył cele finansowe na 2022 r. - przychodów do 85 mln euro z wcześniej komunikowanych 65 mln euro (wzrost o 133,8% r/r) i wyniku EBITDA do 24 mln euro z wcześniej komunikowanych 18 mln euro (wzrost o 150,4% r/r), podała spółka.

Photon Energy odnotowało 2,04 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,83 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,64 mln euro wobec 0,97 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 8,12 mln euro wobec 3,9 mln euro zysku rok wcześniej.

Rafako i Nowe Jaworzno Grupa Tauron (WA:TPE) (NJGT) rozpoczęły mediacje przed Prokuratorią Generalną dotyczące wypracowania nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok o mocy 910 MW w Jaworznie będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością, podały spółki.

Synektik Czech Republic - spółki zależnej Synektik - ma umowę na dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci), z Krajská nemocnice Liberec o wartości 5,68 mln euro netto, podała spółka.

AC SA odnotowało 15,7 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,48 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 24,8 mln zł.

Grupa Azoty (WA:ATTP) Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) całkowicie wstrzymały produkcję melaminy do odwołania, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadził do obrotu akcje połączeniowe PKN Orlen (WA:PKN) w związku z połączeniem z Grupą Lotos (WA:LTSP), a także wycofał akcje Grupy Lotos z obrotu na rynku regulowanym z dniem 12 sierpnia 2022 r., podał PKN Orlen.

Asbis odnotował 11,08 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 15,02 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,46 mln USD wobec 22,57 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 20,78 mln USD wobec 23,79 mln USD rok wcześniej.

PKP Cargo (WA:PKPP) miało 42,4 mln zł straty netto oraz 371,5 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. przy 2 451,5 mln zł skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane. Ponadto strata EBIT sięgnęła 6,1 mln zł, a przewieziona masa towarowa 51 mln ton, podano w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska przedstawił indywidualne propozycje ugody 3 960 klientom i 890 klientów zaakceptowało warunki przedstawionych propozycji, z czego podpisano 665 ugody, według stanu na 5 sierpnia, podał bank.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 257,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 131,96 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 149,43 mln zł wobec 758,6 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 294,94 mln zł wobec 249,84 mln zł rok wcześniej.

Elektrotim (WA:ELT) podpisał z Komendantem Głównym Straży Granicznej aneks do umowy na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej w związku ze zmianą jednej z technologii, podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy netto do 278,7 mln zł z 270 mln zł. Wprowadzono też zmianę terminu na dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej na 120 dni od dnia zakończenia robót budowlanych.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail