Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
PROMOCJA Cyber Monday przedłużone: do 60% ZNIŻKI na InvestingPro+ SKORZYSTAJ Z OFERTY

Przegląd informacji ze spółek

Akcje 31.10.2019 18:36
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters.
 
ACCP
-0,16%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PKO
+4,66%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
LTSP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ALRR
-0,31%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ATTP
+2,99%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
CDR
-5,65%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Grupa Azoty (WA:ATTP), Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police), Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos (WA:LTSP) podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police.

Elemental (WA:EMTP) Holding zawarł list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego amerykańskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka.

Umowa zmieniająca do umowy w sprawie finansowania działalności z 28 maja 2019 r. weszła w życie, podała Elektrobudowa (WA:ELB).

Hazel Investments, spółka zależna Capital Park, podpisała niewiążący list intencyjny z prywatnym inwestorem w sprawie sprzedaży nieruchomości z budynkiem biurowym w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1 i tym samym rozpoczęła negocjacje warunków transakcji, podał Capital Park.

Po decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie udzielenia Prime Car Management (PCM) zgody na przywrócenie jej akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki z dniem 31 października 2019 r., podało PCM.

Pure Biologics podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) u,mowę o dofinansowanie projektu konsorcyjnego AptaMLN obejmującego "Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym". Przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł, podała spółka.

Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor (PA:ACCP) S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto należne bezpośrednio spółce, poinformował Orbis.

Mennica Polska (WA:MNCP) liczy, że w przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

CD Projekt (WA:CDR) kupił kompleks nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie, podała spółka.

Przychody Klabater ze sprzedaży gry "Crossroads Inn" przekroczyły koszty jej produkcji szacowane przez spółkę na kwotę 850 tys. zł., podała spółka.

Konsorcjum Stali (WA:KST) postanowiło rozszerzyć wcześniej przyjęty plan inwestycyjny o rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie i Radomiu, a wydatki na realizację całego planu inwestycyjnego wzrosną do poziomu ok. 68 mln zł netto, podała spółka.

Mennica Polska ocenia, że do połowy listopada powinna mieć nowe informacje w procesie sprzedaży budynku Mennica Legacy Tower w Warszawie, tymczasem bierze pod uwagę różne scenariusze, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. Aktualnie wraz ze swoim komplementariuszem w tej inwestycji - firmą Golub Gethouse - oczekuje wiążącej oferty zakupu budynku przez fundusz DWS.

ING Bank Śląski ocenia, że do końca IV kwartału będzie miał wypracowany model w zakresie tworzenia rezerw na kredyty hipoteczne w CHF. Według banku, audytorzy, z którymi obecnie toczy się dyskusja na ten temat "idą w kierunku bardziej konserwatywnego podejścia w tym zakresie", tj. podejścia portfelowego, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że tegoroczne wyniki finansowe dają podstawy do podtrzymania polityki dywidendowej, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, poinformował prezes Marek Dietl.

ING Bank Śląski ocenia, że ubytek rocznych przychodów odsetkowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych będzie sięgał 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank utworzył 17 mln zł rezerwy w III kw. w związku z orzeczeniem tzw. małego TSUE z 11 września i od tej daty na bieżąco i automatycznie rozlicza wszystkie sprawy związane ze zwrotem prowizji, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz

Rafako (WA:RFK) rozmawia obecnie o realizacji w Indonezji budowy kolejnych niewielkich bloków energetycznych opalanych węglem, poinformowała ISBnews.TV wiceprezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

mBank ocenia, że krąg inwestorów zainteresowanych zakupem banku będzie znaczny i uważa, że z punktu widzenia pracowników i zarządu banku lepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie przez podmiot, który jeszcze nie jest obecny w Polsce, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank obserwuje przyrost spraw sądowych, w tym również przegranych po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 września, związanych z hipotecznymi kredytami w CHF, tworzy dodatkowe rezerwy i w razie rozwoju sytuacji będzie ich poziom zmieniał, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Grupa Lokum Deweloper wprowadziła do sprzedaży 121 lokali w ramach II etapu krakowskiego osiedla Lokum Siesta, podała spółka. Oferta obejmuje lokale od kawalerek do mieszkań 4-czteropokojowych o metrażach od 32 do 92 m2.

Andrzej Diakun złożył rezygnację z funkcji prezesa Elektrotimu ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, podała spółka.

Liczba użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku (WA:ALRR) i T-Mobile Usługi Bankowe wzrosła o 60% do 397,8 tys. w ciągu roku, podał bank. W III kwartale tego roku wyniosła blisko 398 tys. osób. W tym czasie za pomocą swojego smartfona klienci banku wykonali prawie 11 mln transakcji.

Agora złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Eurozet, podał Urząd.

mBank zwiększył poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku z 66,1 mln zł na 30 czerwca br. w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii, poinformował bank w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 0,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 14,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOL odnotował 59 757 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 89 955 mln HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wolumen kredytów brutto ING Banku Śląskiego (WA:INGP) wzrósł o 16% r/r do 116,38 mld zł na koniec III kw. 2019 r. (i o 4% kw/kw). Udział kredytów w całości portfela wyniósł 2,9% w III kw. br. wobec 3% kwartał wcześniej (i wobec 2,8% rok wcześniej), podał bank w prezentacji wynikowej.

British Automotive Polska, spółka zależna British Automotive Holding (BAH) rozwiązała ze skutkiem natychmiastowym umowę dilerską i serwisową z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Luxury Motors (LM) jako diler marek Jaguar i Land Rover w Bydgoszczy, podał BAH.

Elektrobudowa oczekuje podpisania dziś umowy zmieniającej do umowy w sprawie finansowania jej działalności z 28 maja 2019 r., podała spółka.

Radpol (WA:RDLP) odnotował 2,73 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zawarły z Cedrobem (jako dzierżawcą) umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na warunkach zgodnych z projektem tej umowy, podały ZM Henryk Kania.

Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 104,73 mld zł na koniec września 2019 r. i była wyższa o 4,3% w stosunku do końca czerwca br. i o 14,6% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 4,7% wobec 4,8% kwartał wcześniej.

Archicom Realizacja Inwestycji zawarł ze spółką Budo Instal umowę na wybudowanie osiedla mieszkaniowego przy ul. Marco Polo w obrębie Swojczyce we Wrocławiu, podał Archicom. Wynagrodzenie dla wykonawcy wynosi netto 37,174 mln zł.

ING BSK odnotował 414,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 378,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych odrzucił wniosek Ursusa z art. 328 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który z ostrożności procesowej został złożony wraz zażaleniem na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Alamo Group Europe Ltd. zdecydowało o wycofaniu się z zamiaru zakupu dywizji w Dobrym Mieście należącej do Ursusa w restrukturyzacji, podał Ursus (WA:URSP).

TXM w restrukturyzacji zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO BP (WA:PKO)) oraz ING Bankiem Śląskim przy udziale spółek z Grupy TXM drugą umowę zmieniającą do drugiej umowy o utrzymaniu status quo (standstill) wraz z umową wprowadzającą, podała spółka.

mBank odnotował 353,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 291,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 41,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 37,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail