🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Poczta Polska otrzyma 749,14 mln zł rekompensaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej

Opublikowano 13.06.2024, 15:59
Poczta Polska otrzyma 749,14 mln zł rekompensaty z tytułu świadczenia usługi powszechnej

Warszawa, 13.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) podpisało z Pocztą Polską umowę dotyczącą wypłaty rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej w latach 2021-2022, podała Poczta. Kwota płatności na poczet finansowania tzw. kosztu netto wynosi łącznie 749 142 852,02 zł.

"Usługa powszechna to wszelkie ustawowe obowiązki nałożone na operatora wyznaczonego związane np. z utrzymywaniem sieci placówek niezależnie od ich rentowności. Proces związany z otrzymaniem przez Pocztę Polską rekompensaty z tytułu świadczenia tzw. usługi powszechnej trwał od grudnia 2022 roku. Wstępna płatność zostanie wypłacona w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, z czego:

  • za 2021 r. - w wysokości określonej przez Prezesa UKE kwoty poniesionej przez Pocztę Polską straty na kwotę 191 985 830,84 zł,
  • za 2022 r. - w wysokości określonej przez Prezesa UKE kwoty poniesionego przez Pocztę Polską kosztu netto na kwotę 557 157 021,18 zł" - czytamy w komunikacie.

Kwota rekompensaty nie stanowi jednak trwałego remedium na problemy finansowe spółki. Rekompensata pokrywa jedynie już poniesione koszty, nie przekładając się na trwałą poprawę sytuacji firmy, podano.

"Obecna sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest bardzo trudna. Ubiegły rok został zakończony z historyczną stratą wynoszącą blisko 750 mln zł. Warunkiem dalszego funkcjonowania na rynku Poczty Polskiej jest kompleksowa transformacja. Kluczowym jej elementem jest transformacja cyfrowa. Celem obecnie wypracowanego planu transformacji będzie nie tylko trwałe ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej, lecz także optymalizacja działania struktur oraz dostosowanie mechanizmów występujących w firmie do realiów rynkowych" - zakończono.

Poczta Polska posiada ok. 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.