🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Organizacje biznesowe apelują do MS o zdecydowane działania w związku z fake newsami

Opublikowano 10.07.2024, 15:44
© Reuters.  Organizacje biznesowe apelują do MS o zdecydowane działania w związku z fake newsami
MSFT
-

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Rada Polskich Przedsiębiorców - ciało doradcze przy Pracodawcach RP - wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polską Radą Biznesu oraz Związkiem Banków Polskich zaapelowały do ministra sprawiedliwości o zdecydowaną walkę z publikowanymi fałszywymi informacjami (fake news) oraz mową nienawiści (hate speech) w świecie wirtualnym, podały organizacje.

"Wirtualna agresja napędzana poczuciem bezkarności i braku odpowiedzialności za słowa niejednokrotnie przekształca się w rzeczywiste ataki na osoby będące obiektami hejtu. Szerzenie nieprawdy, obraźliwe komentarze, groźby czy dyskryminacyjne wypowiedzi, godzą w wartości chronione konstytucyjnie takie jak dobre imię, cześć, godność osobista, a zatem wartości wymagające szczególnej ochrony" - czytamy w apelu środowisk biznesowych.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców, takie praktyki mogą prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i psychicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Małoletni pokrzywdzeni mową nienawiści często doświadczają obniżenia samooceny, co może prowadzić do depresji i myśli, a nawet prób samobójczych.

Obiektem hejtu i fake newsów są też przedsiębiorcy, jak również związane z nimi spółki, fundacje i stowarzyszenia, którym przysługuje prawo do ochrony dobrego imienia. Nieprawdziwe informacje obiektywnie niszczą wypracowaną latami renomę oraz reputację osób stojących za tymi podmiotami. Sytuację nieuczciwie wykorzystują oponenci i konkurencja, wskazano w dokumencie.

"Walka z tym szkodliwym zjawiskiem wymaga podjęcia daleko idących działań ustawodawczych, edukacyjnych i samoregulacyjnych. Na szczególną uwagę w dyskusji zasługuje mowa nienawiści pochodząca od osób anonimowych. Anonimowość daje przyzwolenie na brak odpowiedzialności za wypowiadane słowa i dużo większe poczucie bezkarności" - podkreślono.

Postulaty organizacji przedsiębiorców obejmują:

1. Koordynacja działań kodyfikacyjnych nad regulacjami systemu prawa cywilnego, z pracami nad systemem prawa karnego.

2. Niezwłoczne zakończenie prac nad nowelizacją Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (oraz niektórych innych ustaw) w celu zapewnienia pełnego wykorzystania narzędzi przewidzianych przez Akt o usługach cyfrowych (DSA).

3. Wprowadzenie dodatkowych przepisów, nie objętych DSA, zobowiązujących pośredników Internetowych do pobierania i przechowywania danych użytkowników zamieszczających treści w celu ułatwienia dochodzenia prawa przez osoby pokrzywdzone.

4. Wprowadzenie do systemu prawa cywilnego (kodeksu postępowania cywilnego) instytucji tzw. ślepych pozwów.

5. Wspólne działania na rzecz edukacji.

"Ponadto sygnatariusze apelu rekomendują zaproszenie hostingodawców, w tym platform internetowych oraz właścicieli mediów do wspólnego porozumienia dotyczącego działania w celu zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści (w tym, deep fake, dezinformacji i mowy nienawiści). Porozumienie miałoby charakter samoregulacyjny i zakładałoby zobowiązanie się podmiotów do:

• natychmiastowej reakcji na zgłoszenia dot. deep fake, dezinformacji czy mowy nienawiści nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia;

• stosowania algorytmów filtrujących i blokujących nienawistne treści, w szczególności w przypadku masowego hejtu;

• wyznaczenia zespołu moderatorów odpowiedzialnych za wychwytywanie treści o charakterze mowy nienawiści;

• zobowiązanie do udostępniania przestrzeni do komentowania dla zarejestrowanych użytkowników;

• Wszystkie powyższe działania mają na celu ochronę obywateli i Państwa - stąd szczególnie w tak ważnych sprawach Państwo powinno wziąć na siebie rekompensatę za działania dostosowawcze oraz koszty funkcjonowania systemu" - napisano także.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.