🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Polwax

Opublikowano 20.06.2024, 11:01
© Reuters.  Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Polwax
MSZ
-
PWXP
-

Warszawa, 20.06.2024 (ISBnews) - Mostostal Zabrze złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Polwax, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 14 czerwca 2024 r. Sprawa jest w toku.

"Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez zgłaszającego kontroli nad Polwax. Planowane jest objęcie przez zgłaszającego akcji nowej emisji, zgodnie z raportem bieżącym Polwax nr 19/2024 z 24 maja 2024 oraz nr 20/2024 r. z 27 maja 2024 r. [...] Celem koncentracji jest uzupełnienie portfela klientów grupy kapitałowej zgłaszającego o nowe obszary, dotychczas przez niego niezagospodarowane, a będące naturalnym rozszerzeniem działalności o nowe segmenty związane z produkcją oraz pozyskanie strategicznego inwestora dla Polwax" - czytamy we wniosku.

Wcześniej w maju br. Polwax informował, że zawarł z Mostostalem Zabrze list intencyjny dotyczący pozyskania finansowania dla spółki, a zgodnie z treścią listu Mostostal Zabrze (WA:MSZ) zainteresowany jest objęciem 30,8 mln akcji spółki nowej emisji za 30,8 mln zł.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 351 mln zł w 2023 r.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,22 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.