Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
👀 Bezos, Buffett i Berkowitz: co zawierają ich portfele? Odblokuj dane

Monitor kadrowy - zestawienie od 23 do 29 maja

Opublikowano 30.05.2017 08:00 Zaktualizowano 30.05.2017 08:10
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Monitor kadrowy - zestawienie od 23 do 29 maja
 
TRIP
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
SEKO
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MFO
-1,45%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
PWXP
+2,79%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

INTEGER.PL SA - powołanie członka zarządu

22 maja 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki powołano do Zarządu Spółki Pana Adama Aleksandrowicza powierzając mu funkcję Wiceprezesa.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA - powołanie członka rady nadzorczej

22 maja 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 1 czerwca 2017 roku - w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Piotra Stępniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

ERBUD SA - powołanie członka zarządu

23 maja 2017 roku Rada Nadzorcza powołała w głosowaniu tajnym nowego, czwartego Członka Zarządu, Agnieszkę Głowacką, która dołączy do dotychczasowego Zarządu z dniem 1 czerwca 2017 roku.

ORZEŁ BIAŁY SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członków Rady Nadzorczej w osobach: Leszka Waliszewskiego, Pierra Mellingera, Geza Szephalmi, Tomasza Jakuba Wojtaszka oraz Michała Hulbója na nową X kadencję.

CD PROJEKT SA - powołanie członków rady nadzorczej

23 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby: Katarzynę Szwarc, Piotra Pągowskiego, Krzysztofa Kiliana, Macieja Majewskiego, Michała Bienia.

CD PROJEKT SA - powołanie członków zarządu

23 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję następujące osoby: Adama Kicińskiego - powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, Marcina Iwińskiego - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw międzynarodowych, Piotra Nielubowicza - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych, Adama Badowskiego, Michała Nowakowskiego, Piotra Karwowskiego.

RADPOL SA - powołanie prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Michała Jarczyńskiego w skład Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2017 roku ze skutkiem na godzinę 8:00.

MFO SA (WA:MFO) - rezygnacja członka rady nadzorczej

24 maja 2017 roku wpłynęło do spółki oświadczenie Grzegorza Janasa, w którym informuje, że składa rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 maja 2017 roku.

PATENTUS SA - powołanie zarządu na nową kadencję

23 maja 2017r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową 5-letną kadencję począwszy od dnia 24.05.2017 r. w następującym składzie: Józef Duda - Prezes Zarządu, Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu.

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

24 maja 2017 roku Spółka otrzymała od Romana Niestroja - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z funkcji jej Wiceprzewodniczącego, z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

GETBACK SA - zmiany w radzie nadzorczej

24 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Alicję Kornasiewicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym skład Rady Nadzorczej uległ powiększeniu z pięciu do sześciu Członków.

MAKARONY POLSKIE SA - powołanie osoby zarządzającej

24 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Zarząd VIII kadencji będzie jednoosobowy. W skład Zarządu VIII kadencji powołano Pana Zenona Daniłowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu.

HUBSTYLE SA - rezygnacja członka zarządu i członka rady nadzorczej

25 maja 2017 r. Monika Englicht - Prezes Zarządu złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

25 maja 2017 r. Wojciech Czernecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2016. Wojciech Czarnecki został delegowany do składu Zarządu Spółki.

4FUN MEDIA SA - powołanie członka zarządu

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania - z dniem 1 czerwca 2017 roku - Pana Tomasza Misiaka na stanowisko Członka Zarządu.

TAURON POLSKA ENERGIA SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

25 maja 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana Jacka Raweckiego o rezygnacji z dniem 26 maja 2017 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

IMPEXMETAL SA - powołanie rady nadzorczej na nową kadencję

25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję, w następującym składzie: Arkadiusz Krężel, Karina Wściubiak-Hankó, Damian Pakulski, Piotr Szeliga, Paweł Błaszczyk.

CLEAN&CARBON ENERGY SA - powołanie członka zarządu spółki

25 maja 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Stanisława Paszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

OPTEAM SA - powołanie osób nadzorujących i zarządzających

W dniu 25 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji następujące osoby: Janusz Bober, Andrzej Pelczar, Wiesław Roman Zaniewicz, Piotr Kołodziejczyk, Marcin Lewandowski, Ryszard Woźniak, Wacław Irzeński

W dniu 25 maja 2017 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu piątej kadencji następujące osoby: Wacław Szary - Prezes Zarządu Spółki, Radosław Bednarski - Wiceprezes Zarządu Spółki, Tomasz Ostrowski - Wiceprezes Zarządu Spółki.

LENTEX SA - powołanie członków rady nadzorczej

25 maja 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję powołani zostali: Zbigniew Rogóż, Boris Synytsya, Adrian Moska, Janusz Malarz, Krzysztof Wydmański.

LENA LIGHTING SA - powołanie zarządu spółki

26 maja 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Włodzimierza Lesińskiego na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz Cezarego Tomasza Filipińskiego na Członka Zarządu Spółki.

TORPOL SA - powołanie zarządu na kolejną kadencję

26 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła liczbę członków Zarządu na cztery osoby, a następnie powołała z tym samym dniem na kolejną wspólną kadencję wynoszącą trzy lata następujące osoby: Grzegorz Grabowski na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, Krzysztof Miler na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, Michał Ulatowski na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, Tomasz Krupiński na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

DECORA SA - powołanie członka zarządu

26 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki Waldemara Osucha i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu oraz Artura Hibnera i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu.

OPEN FINANCE SA - powołanie członka zarządu

26 maja 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 czerwca 2017 roku na trzyletnią kadencję Pawła Spławskiego na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

TRITON DEVELOPMENT SA - ustanowienie zarządu VIII kadencji

26 maja 2017 r. Rada Nadzorcza powołała Zarząd Triton Development (WA:TRIP) S.A. VIII wspólnej kadencji w składzie: Magdalena Szmagalska - Prezes Zarządu, Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy.

SELENA FM SA - rezygnacja osoby nadzorującej

26 maja 2017 r. Francisco Azcona poinformował Spółkę o złożeniu rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 26 maja 2017 roku.

POZBUD T&R SA - powołanie członków rady nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2017 roku ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej, nowej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nowej, wspólnej trzyletniej kadencji ponownie powołano dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Wojciecha Prentkiego, Bartosza Andrzejaka, Wojciecha Szymona Kowalskiego, Marka Chaniewicza oraz nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Haliny Czubak-Lulkiewicz.

ELEKTROBUDOWA SA - rezygnacja osoby nadzorującej

Spółka otrzymała oświadczenie o złożeniu przez Jacka Tomasika rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 czerwca 2017 roku.

POLWAX (WA:PWXP) SA - powołanie członka rady nadzorczej

Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji w dniu 29 maja 2017 roku nowego Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Domagała.

TXM SA - zmiany w składzie zarządu

29 maja 2017 roku Rada Nadzorcza powołała na okres nowej pięcioletniej kadencji od dnia 29.05.2017 r. nowy Zarząd w następującym składzie: Tomasz Waluś - Prezes Zarządu, Krzysztof Tomczyk - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Marcin Łużniak - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

FERRO SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

29 maja 2017 r. Spółka otrzymała od Jacka Tomasika decyzję, z dnia 26 maja 2017 r., o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

SEKO SA (WA:SEKO) - powołanie członków zarządu

29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną trzyletnią kadencję dotychczasowych członków Zarządu: Kazimierza Kustrę - na stanowisko Prezesa Zarządu, Tomasza Kustrę - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Joannę Szymczak - na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

SEKO SA - powołanie członków rady nadzorczej

29 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby: Dorota Łempicka, Bogdan Nogalski, Michał Hamadyk, Karolina Goliszewska-Kustra, Piotr Szymczak, Danuta Kustra.

TAURON POLSKA ENERGIA SA - powołanie członków rady nadzorczej

29 maja 2017 r. Minister Energii powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji z dniem 29 maja 2017 r. następujące osoby: Beatę Chłodzińską, Teresę Famulską, Barbarę Katarzynę Łasak-Jarszak, Jana Płudowskiego, Agnieszkę Woźniak. Obradujące tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki V wspólnej kadencji następujące osóby: Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Pawła Pampuszko, Jacka Szyke.

RAIFFEISEN BANK POLSKA SA - powołanie członka zarządu

29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Banku uchyliła uchwałę warunkową z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wernera Georga Mayera do pełnienia funkcji członka Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła bezwarunkową uchwałę o powołaniu Wernera Georga Mayera do pełnienia funkcji członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad obszarem operacji i IT z dniem 1 czerwca 2017 r.

REDWOOD HOLDING SA - zmiana składu zarządu

29 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2017 roku Michała Nowackiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Odwołanie nastąpiło bez podania przyczyny. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Witolda Pawlaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Monitor kadrowy - zestawienie od 23 do 29 maja
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail