Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
⏰ Szybciej reaguj na zmiany rynkowe dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym Rozpocznij

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Akcje 02.12.2019 10:21
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 
EEX
+1,97%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
ERB
+1,18%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FMF
0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
FSG
+0,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
LWBP
-3,00%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
MRB
-1,02%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

(PAP) Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 25 listopada do 1 grudnia

EKO EXPORT SA (WA:EEX) - podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok

25 listopada 2019 r. zarząd emitenta podpisał aneks na dostawy mikrosfer do Koncernu Halliburton przedłużający czas trwania kontraktu do końca 2020 roku i określający wielkość zamówienia na 2020 rok. Wartość kontraktu na 2020 rok wyniesie 330 000 EUR, tj. ca 1,4 mln PLN. Pozostałe warunki kontraktu pozostają bez zmian.

ELEKTROTIM SA - zmiana umowy zawartej z mBank SA w zakresie linii wieloproduktowej dla grup podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

25 listopada 2019 r. spółka otrzymała podpisany przez mBank SA aneks do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych "Umbrella wieloproduktowa". Przedmiotem umowy jest wspólne korzystanie z linii wieloproduktowej w ramach rachunków bankowych poszczególnych Spółek z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, będących stronami umowy (ELEKTROTIM SA, PROCOM SYSTEM SA i ZEUS SA). Każda ze spółek ponosi indywidualne koszty wynikające z zadłużenia. Umowa zawarta jest do 09.07.2021r. Na podstawie aneksu zmianie uległa również przyznana przez mBank SA spółce ELEKTROTIM SA kwota limitu do wykorzystania z 22,5 mln zł do 23,5 mln zł.

FERRUM SA - zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM

25 listopada 2019 r. wpłynęła obustronnie podpisana umowa częściowa z GAZ-SYSTEM, której przedmiotem jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostarczenie przez spółkę na rzecz zamawiającego izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska - Słowacja. Termin realizacji umowy częściowej został ustalony do 30 kwietnia 2020 r., a wynagrodzenie spółki za jej należyte wykonanie wynosi ok. 73,9 mln zł netto.

FAMUR SA (WA:FMF) - podpisanie umowy na dostawy dla Lubelski Węgiel Bogdanka (WA:LWBP) SA

27 listopada 2019 r. emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez drugą stronę, tj. Lubelski Węgiel BOGDANKA SA umowy na dostawy 4 sztuk fabrycznie nowych kompletnych przenośników taśmowych wraz z taśmą transporterową o szerokości taśmy 1200 mm i długości (3 szt. po 2500 m, 1 szt. 2800 m). Wartość wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi 57.420.176,91 zł netto.

PPH KOMPAP SA - zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

25 listopada 2019 r. zarząd PPH KOMPAP SA 22 listopada 2019r. zawarł w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki nr 55 o powierzchni 1.1758 ha wraz z własnością posadowionych na niej budynków w Kwidzynie za cenę 3.444.000 zł brutto. Strony ustaliły, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi do dnia 20 grudnia 2019r. Kupujący w dniu 25 listopada 2019r. dokonał wpłaty 100.000 zł tytułem zadatku.

WASKO SA - informacja o podpisaniu umów przez spółkę zależną od WASKO S.A.

25 listopada 2019 r. zarząd WASKO SA otrzymał informację od spółki zależnej FONON sp. z o.o. o podpisaniu 6 umów ramowych z NEXERA Sp. z o.o.(zamawiający). Przedmiotem umów jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON na obszarach Piotrkowski A, Sieradzki, Kielecki A, Kielecki B, Sandomiersko Jędrzejowski A, Sandomiersko Jędrzejowski B, na bazie projektów budowlanych, budowlano-wykonawczych. Łączna wartość złożonych przez zamawiającego zamówień, może przekroczyć kwotę 4 milionów złotych brutto. Termin obowiązywania umowy wynosi 48 miesięcy do dnia 30.10.2023 r.

AWBUD SA - zawarcie umowy o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

25 listopada 2019 r. Zarząd Awbud SA zawarł umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych z Murapol Real Estate SA (inwestor). Umowa polega na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1,2,3,4 z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi we Wrocławiu. Wynagrodzenie wraz z marżą wynosi: 12.452.761,70 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi 20 stycznia 2020 r., natomiast zakończenie do dnia 13 marca 2021 r.

STARHEDGE SA - zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości

26 listopada 2019 roku emitent zawarł z osobą prawną umowę przeniesienia własności nieruchomości. Emitent kupił na rzecz spółki nieruchomość położoną w Łodzi, przy ulicy Krzysztofa Cedry stanowiącą działkę gruntu o obszarze 56 arów, za cenę w kwocie 1.320.000,00 zł

SFINKS POLSKA SA - przedłużenie umowy z EUROCASH SA

26 listopada 2019 roku zarząd Sfinks Polska (WA:SFSP) SA podjął decyzję o przedłużeniu umowy z EUROCASH SA na usługi dystrybucyjne obejmujące swoim zakresem zamawianie produktów, ich zakup i sprzedaż do restauracji oraz dostawę do wskazanych przez spółkę lokali, na kolejne trzy lata tj. do dnia 01 czerwca 2023 r. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 120 mln PLN.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy z TAURON Ciepło sp. z o.o.

26 listopada 2019 r. podpisano umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w TAURON Ciepło sp. z o.o. przez konsorcjum złożonego z ERBUD SA. Wartość kontraktu 72.500.000 PLN netto. Terminy realizacji to 21 miesięcy do daty podpisania umowy 26 listopada 2019 r.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING (WA:FSG) SA - transakcje z firmą OOO "Zavody gornovo oborudovanija i instrumenta FASING" (Rosja)

26 listopada 2019 r. wpłynęło do spółki FASING SA kolejne zamówienie (specyfikacja) od firmy OOO "Zavody gornovo oborudovanija i instrumenta FASING" (Rosja), przedmiotem którego jest zamówienie na przenośniki, rynnę dołączną przenośnika, rynnę inspekcyjną przenośnika, rynnę liniową przenośnika i rynnę zjazdową przenośnika na łączną wartość 884,9 tys. EUR.

ONCOARENDI THERAPEUTICS SA - podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

26 listopada 2019 r. OncoArendi Therapeutics SA zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą"w tym prawa i obowiązki stron z tym związane. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. Całkowity koszt projektu w ocenianym wniosku i wynosi ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł.

PROJPRZEM MAKRUM SA - zawarcie umowy przez Projprzem (WA:PJP) Budownictwo Sp. z o.o.

26 listopada 2019 r. emitent powziął informację o zawarciu 25 listopada 2019 r. przez spółkę zależną Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. (wykonawca), umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową w Poznaniu, ze spółką Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (zamawiający). Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 38.306.027,25 zł netto.

PROJPRZEM MAKRUM SA - zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy z Kupiec Sp. z o.o.

28 listopada 2019 r. zarząd spółki informuje, że 27 listopada 2019r. spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o (wykonawca) zawarła z Kupiec Sp. z o.o. umowę na wykonanie budynku produkcyjno-magazynowego wyrobów rolno-spożywczych z częścią socjalno-biurową wraz z placami manewrowymi i przebudową instalacji zewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych w Paprotnia. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na 20.869.000,00 zł netto a termin zakończenia robót budowlano - montażowych na 31.07.2020r.

VIVID GAMES SA - zawarcie umowy wydawniczej

26 listopada 2019 r. zarząd spółki zawarł umowę wydawniczą z Nikolą Sachokiem, zamieszkałym w Mińsku (Białoruś), na podstawie której emitent wyda na platformach iOS i Android grę "Pets Hotel".

TORPOL SA - informacja nt. współpracy w zakresie dostaw materiałów budowlanych

27 listopada 2019 r. spółka zawarła z Fabryką Urządzeń Kolejowych sp. z o.o. (dostawca) cztery umowy dostawy materiałów budowlanych obejmujących konstrukcje i osprzęt sieci trakcyjnej o łącznej wartości 28,3 mln zł netto na potrzeby wykonania realizowanych przez spółkę projektów budowlanych.

ULTIMATE GAMES SA - zawarcie umowy cesji praw do gier

28 listopada 2019 r. ULTIMATE GAMES SA zawarła z Gaming Factory SA umowę cesji praw do wybranych gier emitenta. Na mocy zawartej umowy emitent przekazał odpłatnie do Gaming Factory, tj. za kwotę 400 tys. zł prawa do 9 gier w wersji na PC z portfolio emitenta.

WASKO SA - informacja o odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice

28 listopada 2019 r. spółka zależna COIG SA emitenta informuje o odstąpieniu w całości przez Miasto Katowice (Zamawiający) od umowy na realizację zamówienia publicznego, prowadzonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej w dniu 04 października 2017 r. z powodu wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w całości wpłynęło do COIG SA w dniu 27 listopada 2019 r. Zamawiający wezwał Konsorcjum do zwrotu części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. 5.827.246,77 zł oraz zapłaty 4.801.130,34 zł, tytułem kary umownej.

ARCHICOM SA - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

28 listopada 2019 r. jednostka zależna spółki - Archicom Nieruchomości 9 Sp. z o.o. zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu w dzielnicy Stare Miasto, o powierzchni 0,9519 ha za cenę netto 23.800.000,00 zł. Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami na około 320 mieszkań.

DGA SA - podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego

28 listopada 2019 r. DGA SA informuje o podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" - głównym celem projektu jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji przez 1.370 osób. Umowa na realizację projektu opiewa na kwotę 5.175.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.657.500,00 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ERBUD SA - zawarcie znaczącej umowy na budowę Farmy Wiatrowej Dębowa Łąka oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

28 listopada 2019 r. spółka PBDI SA (zależna od emitenta) zawarła 6 listopada 2019r. znaczącą umowę z GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o. o. na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej i elektrycznej przy budowie Farmy Wiatrowej Dębowa Łąka składającej się z 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 33,3 MW. Całkowita wartość kontraktu netto: 56 892 405,61 PLN netto. Termin realizacji Umowy: 15.02.2021r.

ERBUD SA - zawarcie znaczącej umowy na budowę Farmy Wiatrowej Świecie oraz spełnienie się warunku zawieszającego.

28 listopada 2019 r. spółka PBDI SA (zależny od emitenta) zawarła umowę z GB Świecie 404 Sp. z o. o. na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej i elektrycznej przy budowie Farmy Wiatrowej Świecie składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 16,3 MW. Całkowita wartość kontraktu netto: 22 360 638,39 PLN netto. Termin realizacji Umowy: 15.02.2021r.

INTERBUD-LUBLIN SA W RESTRUKTURYZACJI - Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych

28 listopada 2019 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą [Kupujący] łącznie dwie odrębne umowy sprzedaży lokali usługowych o powierzchni ok. 179 m2 za cenę ok. 1,2 mln zł [nr 1] oraz lokalu o powierzchni ok. 66 m2 za cenę ok. 0,45 mln zł [nr 2] oraz jedną przedwstępną umowę sprzedaży kolejnych dwóch lokali o powierzchni odpowiednio ok. 126 m2 [nr 3] za cenę ok. 0,85 mln zł netto, oraz o powierzchni 198 m2 [nr 4] za cenę ok. 1,3 mln zł netto, przy czym ceny za ww. lokale są zwolnione od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Przeniesienie własności Nieruchomości nr 1 i nr 2 nastąpiło w terminie do dnia 30 listopada 2019 r. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości nr 3 i nr 4 zostanie zawarta do dnia 14 lutego 2020 r.

ELEKTROTIM SA - informacja o wyborze oferty spółki jako najkorzystniejszej

28 listopada 2019 r. spółka otrzymała informację od Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu o wyborze oferty ELEKTROTIM SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru". Wartość oferty to 22.687.891,00 zł. brutto.

BUDIMEX SA - wybór oferty spółki

29 listopada 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem). Wartość oferty: 471.398.000,00 zł netto

MIRBUD SA (WA:MRB) - informacja o wyborze oferty konsorcjum firm

29 listopada 2019 r. emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odcinek w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3 węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - w. Bobolice (z węzłem)" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm (dalej: "Konsorcjum") w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA spółka z Grupy Kapitałowej Emitenta (lider konsorcjum), MIRBUD SA (partner konsorcjum). Wartość oferty: 450.000.000,00 zł brutto.

MIRBUD SA - podpisanie umowy na rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku

29 listopada 2019 roku emitent podpisał umowę z Gminą Miasto Płock. Przedmiotem umowy jest realizacja w formule "Zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej". Wartość Umowy: 166.477.375,80 zł brutto.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA - zawarcie umowy na dostawy koksu do LIBERTY GALATI SA

29 listopada 2019 r. pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową SA (sprzedający), a LIBERTY GALATI SA z siedzibą w Rumunii (kupujący) została zawarta umowa na sprzedaż koksu wielkopiecowego oraz frakcji drobnych.

Dostawy koksu przeznaczone są na rynek rumuński. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 1,7 mld PLN.

ZUE SA - informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym

29 listopada 2019 r. spółka powzięła informację o złożeniu przez konsorcjum w składzie: ZUE (lider),

FDO sp. z o.o. (partner), najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.". Zamawiający: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 56,1 mln zł, z czego 95% przypada dla spółki.

ERBUD SA - podpisanie znaczących umów o roboty budowlane o łącznej kwocie 27,46 mln zł

29 listopada 2019 roku spółka podpisała dwie umowy o roboty budowlane z ETAP LMNO - TRURO Sp. z o.o. oraz ETAP TUW - TOTTON Sp. z o.o., należącymi do RONSON DEVELOPMENT. 3 Łączna Wartość kontraktów: 27 457 585,50 zł. Przedmiot kontraktu: Generalne wykonawstwo obiektu - Zespół budynków mieszkaniowych ETAP LMNO oraz Etap TUW - Warszawa ul.Jaśminowa / Pory.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane

29 listopada 2019 roku spółka zależna od Erbud SA (WA:ERB) - GWI GmbH podpisała z Instone Real Estate Development GmbH umowę na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym. Przedmiot umowy: budowa stanu surowego budynku mieszkalnego wraz garażem podziemnym w Niederkasseler Lohweg 20 in Düsseldorf. Wartość umowy: 11.152.387,08 euro netto (w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia 29-11-2019 r.: 48 218 460,77 zł netto).

AMERICAN HEART OF POLAND SA - połączenie ze spółkami zależnymi

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia przez przejęcie poprzez przeniesienie całego majątku spółki zależnej emitenta Podlaskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie oraz całego majątku spółki zależnej emitenta Centrum Zdrowego Serca "Telcor" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na emitenta.

Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail