🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

InsightOut Lab: 23% Polaków rozważa zakup roweru elektrycznego, z dopłatami - 52%

Opublikowano 10.07.2024, 15:35
© Reuters.  InsightOut Lab: 23% Polaków rozważa zakup roweru elektrycznego, z dopłatami - 52%

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) - Zakup roweru elektrycznego rozważa 23% badanych Polaków, z czego 5% jest na to zdecydowanych, wynika z badania InsightOut Lab. Ponad dwa razy więcej (52%) badanych rozważyłoby taki zakup, gdyby w grę wchodziły dopłaty do zakupu e-roweru.

Deklaracje Polaków w odniesieniu do rozważania zakupu roweru elektrycznego zmieniają się radykalnie, gdy w grę wchodzi dofinansowanie na zasadach zaproponowanych przez NFOŚiGW, czyli wynoszące połowę wartości roweru, maksymalnie 5 tys. zł. Wówczas 52% badanych deklaruje rozważanie zakupu, przy czym "zdecydowanie" na tak jest 20%. W wariancie z dofinansowaniem odsetek osób, które nie rozważają zakupu spada do 30%, podkreślono.

"Elektromobilność rozwija się w coraz szybszym tempie, nie wszyscy jednak są świadomi, że nie obejmuje ona jedynie elektrycznych samochodów, ale także inne pojazdy, takie jak rowery. Nowy program dopłat realizowany przez NFOŚiGW może więc nie tylko pomóc Polkom i Polakom w zakupie e-bike'ów, ale wnosi także istotny wkład w edukację na temat bezemisyjnej miejskiej mobilności. Mam nadzieję, że na ulicach polskich miast będziemy dzięki temu obserwować coraz więcej elektrycznych rowerów. Przykład Holandii pokazuje, że połowa podróży na rowerach elektrycznych zastępuje podróże samochodem. Jeśli będziemy pokonywać 50 km rowerem elektrycznym tygodniowo, zredukujemy 12 kg CO2 emisji pochodzących z aut. Rocznie to około 600 kg dla każdego e-bike'a" - powiedział partner InsightOut Lab Mariusz Pleban, cytowany w komunikacie.

Program dotacji w Szwecji oferował 25% dofinansowania przy zakupie e-roweru. W pierwszym roku trwania zakupiono 100 000 e-rowerów po obniżonej cenie. Badanie na temat skutków tego programu pokazało, że sprzedaż e-rowerów wzrosła dzięki dotacjom o około 70%, a jednocześnie około dwóch trzecich konsumentów stwierdziło w ankiecie, że nie kupiłoby e-roweru bez tego wsparcia finansowego, przypomniano w materiale.

W ub. tygodniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że konsultacje społeczne projektu programu priorytetowego "Mój rower elektryczny" potrwają od 4 do 18 lipca 2024 r., Fundusz planuje przeznaczyć na dopłaty do zakupu elektrycznych rowerów 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.