🔥 Akcje premium wybrane przez AI w usłudze InvestingPro Teraz nawet 50% taniejSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Grupa AB miała 106,19 mln zł zysku netto, 177,71 mln zł zysku EBITDA w I poł. r.obr.

Opublikowano 04.06.2024, 10:05
© Reuters.  Grupa AB miała 106,19 mln zł zysku netto, 177,71 mln zł zysku EBITDA w I poł. r.obr.
ABEP
-

Warszawa, 04.06.2024 (ISBnews) - Grupa AB odnotowała 106,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2023/2024 (październik 2023 - marzec 2024) wobec 99,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 166,09 mln zł wobec 169,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 177,71 mln zł wobec 182,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 101,98 mln zł w I poł. r.obr. 2023/2024 wobec 8 337,27 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu roku obrotowego 2023/2024 będącym przedmiotem raportu Grupa AB uzyskała następujące poziomy wskaźników rentowności:

- rentowność na poziomie wyniku ze sprzedaży brutto: 4,03%

- rentowność na poziomie wyniku operacyjnego: 2,05%

- rentowność EBITDA: 2,19%

- rentowność na poziomie zysku netto: 1,31%

- rentowność kapitałów własnych (ROE) w ujęciu rocznym: 12,79%, rentowność aktywów (ROA): 4,72%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Marża brutto ze sprzedaży stanowiła 4,03% obrotów (w porównaniu do 3,97% w roku poprzednim). Nieco wyższy poziom wskaźnika marży do obrotu w stosunku do okresu porównawczego wynika z innej struktury produktowej sprzedaży" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2023/2024 wyniósł 87,19 mln zł wobec 69,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W rozszerzonym roku obrotowym 2022/2023 (lipiec 2022 - wrzesień 2023) Grupa AB miała 19,23 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.