😎 Ekskluzywna promocja letnia — akcje wybrane przez AI nawet 50% taniej w usłudze InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Boeing przenosi zespół inżynierów, by zwiększyć produkcję komercyjnych odrzutowców

EdytorNatashya Angelica
Opublikowano 20.06.2024, 23:52
© Reuters.
BA
-

Boeing (NYSE:BA) ogłosił tymczasowe przeniesienie części swojego personelu inżynieryjnego z projektu samolotu eksperymentalnego X-66A do programów samolotów komercyjnych. Ruch ten ma na celu przyspieszenie produkcji i dostaw istniejących modeli odrzutowców, w tym 737-7, 737-10, 777-9 i 777-8F.

X-66A, eksperymentalny samolot opracowywany we współpracy z NASA, ma przyczynić się do realizacji celu Stanów Zjednoczonych, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w lotnictwie. Samolot ten posiada innowacyjne elementy konstrukcyjne, takie jak wyjątkowo długie, cienkie skrzydła wsparte na ukośnych rozpórkach, koncepcja znana jako "transonic truss-braced wing".

Decyzja Boeinga o przesunięciu punktu ciężkości pojawia się, gdy firma stara się zwiększyć produkcję odrzutowców i dotrzymać harmonogramów dostaw w obliczu wzmożonej kontroli bezpieczeństwa. Kontrola ta jest następstwem niedawnego incydentu z udziałem odrzutowca MAX 9 obsługiwanego przez Alaska Airlines.

Firma poinformowała o znaczeniu wypełniania swoich zobowiązań wobec klientów i aktywnie pracuje nad zaspokojeniem potrzeb produkcyjnych. W oświadczeniu przesłanym agencji Reuters, Boeing podkreślił krytyczny charakter wywiązywania się z zobowiązań wobec klientów i zapewnienia terminowych dostaw.

Boeing porozumiał się z NASA w sprawie przesunięcia personelu, a agencja kosmiczna zgodziła się zapewnić dodatkowy personel w celu wsparcia dalszego postępu w projekcie X-66A. Współpraca Boeinga i NASA ma na celu stworzenie pionierskich samolotów jednokadłubowych nowej generacji, które będą bardziej przyjazne dla środowiska.

Realokacja zasobów odzwierciedla strategiczne priorytety Boeinga w sektorze lotnictwa komercyjnego, ponieważ firma porusza się po złożoności wymagań produkcyjnych i obaw związanych z bezpieczeństwem w przemyśle lotniczym.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.