💼 Chroń swój portfel dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Boeing domaga się 24,78 mld dolarów grzywny za katastrofy 737 MAX

EdytorNatashya Angelica
Opublikowano 19.06.2024, 17:57
© Reuters.
BA
-

Krewni ofiar katastrofy Boeinga 737 MAX formalnie zwrócili się do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o nałożenie znacznej grzywny na producenta lotniczego. Sugerowana kara wynosi aż 24,78 miliarda dolarów.

Działania te są następstwem majowych ustaleń Departamentu Sprawiedliwości, że Boeing (NYSE:BA) naruszył umowę o odroczeniu ścigania z 2021 roku. Umowa ta wcześniej chroniła Boeinga przed zarzutami karnymi związanymi ze śmiertelnymi katastrofami w 2018 i 2019 roku, w wyniku których zginęło 346 osób.

Boeing jednak niedawno przekazał rządowi swoje stanowisko, że nie naruszył warunków umowy. Tymczasem prokuratorzy federalni stoją w obliczu terminu 7 lipca, aby przedstawić swój sposób działania sędziemu federalnemu w Teksasie.

Ich opcje obejmują kontynuowanie sprawy karnej przeciwko Boeingowi lub potencjalne wypracowanie ugody z firmą. Decyzja prokuratorów będzie kluczowym momentem w tej trwającej sprawie prawnej.

Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.

Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.